Profession kommunal planlægger

Kommunale planlæggere udarbejder planer for forbedring af livskvaliteten i lokalsamfundene. De undersøger og vurderer samfundets problemer og behov, forvalter ressourcerne og udarbejder gennemførelsesstrategier. De kommunikerer med lokalsamfundet med henblik på efterforskning og informerer lokalsamfundet om udviklingsplaner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Give offentlige præsentationer

  Tale offentligt og interagere med de tilstedeværende. Udarbejde meddelelser, planer, diagrammer og andre oplysninger til støtte for præsentationen.

 • Etablere forbindelser i lokalsamfundet

  Etablere effektive og langvarige forbindelser med lokalsamfund, f.eks. ved at organisere særlige programmer for børnehaver, skoler, handicappede og ældre, øge bevidstheden og opnå anerkendelse fra lokalsamfundet til gengæld.

 • Udføre strategisk forskning

  Undersøge langsigtede muligheder for forbedring og planlægge foranstaltninger med henblik på at nå dem.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

 • Arbejde med lokalsamfund

  Etablere sociale projekter, der tager sigte på udvikling af lokalsamfundet og aktiv borgerdeltagelse.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Analysere samfundsbehov

  Identificere og reagere på specifikke sociale problemer i et fællesskab og afgrænse problemets omfang og gøre rede for de ressourcer, der er nødvendige for at løse problemet og identificere de eksisterende fællesskabsaktiver og -ressourcer, der er til rådighed til at løse problemet.

 • Sikre, at informationer er gennemsigtige

  Sikre, at de påkrævede eller ønskede oplysninger gives på en klar og fyldestgørende måde til offentligheden eller de anmodende parter, uden at der udtrykkeligt tilbageholdes oplysninger.

 • Levere strategier til forbedring

  Identificere de grundlæggende årsager til problemerne og fremsætte forslag til effektive og langsigtede løsninger.

Source: Sisyphus ODB