Profession kommunikationsforsker

Kommunikationsforskere undersøger de forskellige aspekter af planlægning, indsamling, udarbejdelse, tilrettelæggelse, bevarelse, anvendelse, evaluering og udveksling af oplysninger ved mundtlig eller nonverbal kommunikation. De undersøger samspillet mellem grupper, enkeltpersoner og individer med teknologier (robotter).

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kommunikationsstudier

  Det akademiske forskningsområde, der forsker i menneskelig interaktion og kommunikation gennem forskellige medier, og hvordan denne kommunikation fortolkes på et politisk, økonomisk, kulturelt, socialt, semiotisk, og et hermeneutisk niveau.

 • Medietyper

  Midler til massekommunikation, som f.eks. fjernsyn, tidsskrifter og radio, der når ud til og har indflydelse på størstedelen af befolkningen.

 • Kommunikation

  Udveksling og formidling af information, idéer, koncepter, tanker og følelser ved hjælp af et delt system med ord, tegn og semiotiske regler via et medium.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Mediestudier

  Akademisk disciplin, der vedrører forskellige mediers historie, indhold og indvirkning, med særligt fokus på massekommunikation.

Færdigheder

 • Udføre kvantitativ forskning

  Foretage en systematisk empirisk undersøgelse af observerbare fænomener via statistiske, matematiske eller computerbaserede teknikker.

 • Udvikle kommunikationsstrategier

  Forvalte eller bidrage til udarbejdelsen og gennemførelsen af en organisations interne og eksterne kommunikationsplaner og præsentation, herunder dens tilstedeværelse på internettet.

 • Gennemføre kvalitativ forskning

  Indsamle relevante oplysninger ved hjælp af systematiske metoder, såsom interview, fokusgrupper, tekstanalyse, observationer og casestudier.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Bruge databehandlingsteknikker

  Indsamle, behandle og analysere relevante data og oplysninger, opbevare og ajourføre data korrekt og repræsentere tal og data ved hjælp af grafik og statistiske diagrammer.

Source: Sisyphus ODB