Profession konceptkunstner

Konceptkunstnere kan vælge et hvilket som helst materiale som kunstnerisk værktøj og/eller materiale til at udtrykke et kreativt koncept, der skal præsenteres for offentligheden som en kunstnerisk oplevelse. Deres arbejde, som tilhører skabende kunst, kan være todimensionalt (tegning, maling, collage), tredimensionale (skulptur, installation) eller firdimensionale (levende billeder, forestilling).

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

Færdigheder

 • Definere kunstnerisk tilgang

  Definere din egen kunstneriske tilgang ved at analysere dit tidligere arbejde og din ekspertise, identificere komponenterne i din kreative signatur og tage udgangspunkt i disse undersøgelser for at beskrive din kunstneriske vision.

 • Studere kunstneriske teknikker

  Undersøge forskellige kunstneriske teknikker og lære, hvordan de kan anvendes i konkrete kunstprojekter.

 • Gøre kunstneriske processer eksplicitte

  Forklare den kunstneriske frembringelse som en intellektuel og/eller følsom proces, der er en del af et kulturelt miljø, og som en værdifuld stræben efter individuel udvikling.

 • Konferere om kunstværker

  Præsentere og drøfte kunstværkers art og indhold, færdige eller til skabelse, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Indsamle referencematerialer for kunstværker

  Samle prøver af de materialer, som du forventer at bruge i skabelsesprocessen, især hvis det ønskede kunstværk kræver kvalificeret arbejdskraft eller særlige produktionsprocesser.

 • Udvikle en ramme for kunstnerisk forskning

  Udvikle en ramme for undersøgelse af kunstneriske spørgsmål.

 • Overvåge udviklingen på kunstscenen

  Overvåge kunstneriske begivenheder, tendenser og anden udvikling. Læse nye kunstpublikationer for at udvikle idéer og holde sig ajour med de relevante aktiviteter i kunstverdenen.

 • Skabe kunstværker

  Tilskære, udforme, tilpasse, samle, forme, eller på anden måde manipulere med materialer i et forsøg på at skabe et udvalgt kunstværk — forestå de tekniske processer, som kunstneren ikke behersker, eller som anvendes som specialist.

 • Opretholde en kunstnerisk portefølje

  Opretholde porteføljer af kunstnerisk arbejde for at vise stilarter, interesser, evner og realiseringer.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Sætte kunstværker i en kontekst

  Identificere påvirkninger og placere dit værk inden for en bestemt retning, som kan være af kunstnerisk, æstetisk eller filosofisk karakter. Analysere udviklingen i de kunstneriske retninger, konsultere eksperter på området, overvære arrangementer osv.

 • Udvælge kunstneriske materialer for at skabe kunst

  Vælge kunstneriske materialer på grundlag af styrke, farve, tekstur, balance, vægt, størrelse og andre egenskaber, der skal sikre, at den kunstneriske frembringelse kan opnå den forventede form, farve osv. — selv om resultatet kan afvige herfra. Kunstmaterialer såsom maling, farver, vandfarver, trækul, olie eller computersoftware kan anvendes lige så vel som affald, levende produkter (frugter osv.) og enhver form for materiale afhængigt af det kreative projekt.

Source: Sisyphus ODB