Profession konkurrencepolitisk medarbejder

Konkurrencepolitiske medarbejdere forvalter udviklingen af regionale og nationale konkurrencepolitikker og -lovgivning med henblik på at regulere konkurrence og konkurrencepraksis, tilskynde til åben og gennemsigtig handelspraksis og beskytte forbrugere og virksomheder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Koncepter vedrørende forretningsstrategi

  Terminologi, der er knyttet til udformningen og implementeringen af de vigtigste tendenser og mål, der fastlægges af en organisations topledelse, samtidig med at der tages hensyn til organisationens ressourcer, konkurrenter og miljøer.

 • Forbrugerret

  Det lovområde, der regulerer forholdet mellem forbrugere og virksomheder, der leverer varer eller tjenesteydelser, herunder forbrugerbeskyttelse og regulering af ureglementeret forretningspraksis.

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Konkurrenceret

  Retsforskrifter, der opretholder konkurrencen på markedet ved at regulere virksomheders og organisationers konkurrencebegrænsende adfærd.

Færdigheder

 • Undersøge konkurrencebegrænsninger

  Undersøge den praksis og de metoder, der anvendes af virksomheder eller organisationer, som begrænser den frie handel og konkurrencen, og som letter en enkelt virksomheds markedsdominans, for at identificere årsagerne og finde frem til løsninger med henblik på at forbyde denne praksis.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Udvikle konkurrencepolitikker

  Udvikle politikker og programmer, der regulerer praksis for fri handel og konkurrence mellem virksomheder og forbyder praksis, som hindrer den frie handel, ved at kontrollere virksomheder, der forsøger at dominere et marked, overvåge karteller og føre tilsyn med fusioner og overtagelser af store virksomheder.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Fremme frihandel

  Udvikle strategier til fremme af frihandel, åben konkurrence mellem virksomheder om udvikling af økonomisk vækst med henblik på at opnå støtte til frihandels- og konkurrencereguleringspolitikker.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

Source: Sisyphus ODB