Profession konkursforvalter

Konkursforvaltere forvalter en kundes konkurssager, efterforsker juridisk dokumentation for muligheder for svig og forvalter beløb fra salget af ikke-fritagne aktiver, med henblik på at distribuere dem til kreditorerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gældssystemer

  De nødvendige processer for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser før betaling, og når et beløb er skyldigt eller forsinket.

 • Gældsklassificering

  De forskellige klassifikationer af gæld, såsom offentlig og offentligt garanteret gæld, private ikke-garanterede kreditter og indskud i centralbanker osv.

 • Afsløring af svig

  De teknikker, der anvendes til at identificere svigagtige aktiviteter.

 • Erhvervslån

  Lån, der er beregnet til erhvervsmæssige formål, og som kan være enten sikrede eller usikrede, afhængig af om der er sikkerhedsstillelse for lånet. De forskellige typer erhvervslån, f.eks. banklån, mezzaninfinansiering, aktivbaseret finansiering og fakturafinansiering.

 • Insolvensret

  De retlige regler for manglende betaling af gæld, når den forfalder.

Færdigheder

 • Gennemføre gældsundersøgelser

  Anvende forskningsteknikker og sporingsstrategier til at identificere forfaldne betalinger og rette op på dem

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Rådgive om konkursbehandling

  Analysere konkurssagen for at vejlede og rådgive kunderne om formaliteter, procedurer og foranstaltninger, der kan forbedre tabene.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Revidere juridiske dokumenter

  Læse og fortolke juridiske dokumenter og beviser for begivenheder i forbindelse med retssagen.

 • Undersøge kreditvurderinger

  Undersøge og søge oplysninger om kreditværdighed for selskaber og virksomheder, der stilles til rådighed af kreditoplysningsbureauer, med henblik på at fastslå sandsynligheden for, at debitor misligholder sine forpligtelser.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

Source: Sisyphus ODB