Profession konservator

Konservatorer organiserer og valoriserer kunstværker, bygninger, bøger og møbler. De arbejder på en lang række områder, f.eks. skabelse og gennemførelse af nye samlinger af kunst, bevarelse af kulturarvsbygninger ved anvendelse af restaureringsteknikker samt bevarelse af litterære værker, film og værdifulde genstande.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

Færdigheder

 • Vurdere bevaringsbehov

  Vurdere og opstille en liste over behov for bevaring/genopretning i forbindelse med den nuværende og planlagte fremtidige anvendelse.

 • Vurdere genstandens tilstand

  Samarbejde med indsamlingsleder eller konservator med henblik på at evaluere og dokumentere tilstanden for en museumsgenstand for et lån eller en udstilling.

 • Strukturere oplysninger

  Organisere oplysninger ved hjælp af systematiske metoder såsom mentale modeller og i overensstemmelse med givne standarder med henblik på at lette brugerinformationsbehandling og -forståelse med hensyn til de specifikke krav til og karakteristika ved de producerede medier.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Yde rådgivning om konservering

  Udarbejde retningslinjer for behandling, beskyttelse og vedligeholdelse af genstande og give professionel rådgivning om muligt restaureringsarbejde.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Diagnosticere konserveringsbehov

  Vurdere arten af det objekt, der skal bevares eller genoprettes, og undersøge årsagerne til eventuelle forringelser.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Sørge for udstillingens sikkerhed

  Garantere sikkerheden af udstillingsmiljø og af artefakter ved at anvende sikkerhedsanordninger.

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Oprette en konserveringsplan for kunstsamling

  Udarbejde en omfattende højniveauplan for konservering med henblik på indsamling af oplysninger.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

Source: Sisyphus ODB