Profession konstruktør af landbrugsudstyr

Konstruktører af landbrugsudstyr anvender kendskab til ingeniørvidenskab og biologisk videnskab for at håndtere forskellige landbrugsproblematikker relateret til bl.a. jordbevaring, vandspareindsatser og forarbejdning af landbrugsprodukter. De udformer landbrugsstrukturer, -maskiner, -udstyr og -processer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Landbrugslovgivning

  Organ af regional, national og europæisk lovgivning, der er vedtaget inden for landbrug og skovbrug, vedrørende forskellige emner som f.eks. produktkvalitet, miljøbeskyttelse og handel.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Landbrugskemikalier

  Fremstilling af og kendetegn ved landbrugskemikalier, såsom gødning, herbicider, pesticider eller insekticider.

 • Principper for landbrugsproduktion

  Principper og betingelser for økologisk og bæredygtig landbrugsproduktion.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Landbrugsudstyr

  Det udbudte landbrugsmaskineri og -udstyr, deres funktioner, egenskaber og de retlige og forskriftsmæssige krav i forbindelse hermed.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

Færdigheder

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bruge computerteknologisystemer

  Gøre brug af computerstøttet teknisk software til at udføre belastningstest af konstruktionsplaner.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

Source: Sisyphus ODB