Profession konstruktør af miniaturekulisser

Konstruktører af miniaturekulisser udformer og opbygger miniaturerekvisitter og -dekorationer til film. De bygger modeller, der anvendes til visuelle indtryk, som lever op til de udseende og krav, der er forbundet med filmproduktionen. Konstruktører af miniaturekulisser udskærer materiale med håndværktøj til fremstilling af tredimensionelle rekvisitter og dekorationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Grafisk design

  Teknikker til visuel fremstilling af idéer og meddelelser.

 • Kinematografi

  Den videnskab, der vedrører optagelsen af lys og elektromagnetisk stråling med henblik på at skabe en spillefilm. Optagelsen kan ske elektronisk med en billedsensor eller kemisk på lysfølsomme materialer såsom råfilm.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

Færdigheder

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Skifte rekvisitter

  Indstille, fjerne eller flytte rekvisitter under et sceneskift.

 • Opstille kulissemodeller

  Skabe tredimensionale modeller af den planlagte kulisseopstilling.

 • Opstille modelscener

  Udarbejde planer, tegninger og modeller af scener.

 • Sætte miniaturekulisser op på forhånd

  Arrangere miniaturekulisser til forberedelse af optagelsen.

 • Designe miniaturerekvisitter

  Tegne miniatureskitser og definere rekvisitternes materialer og byggemetoder.

 • Bygge miniaturekulisser

  Bygge miniaturekulisser på basis af en række materialer i samarbejde med designpersonale for at skabe passende rekvisitter til produktionen.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Designe miniaturekulisser

  Tegne skitser til miniaturekulisser og fastlægge kulissematerialer og byggemetoder.

 • Lægge rekvisitter frem

  Arrangere rekvisitter på scenen til forberedelse af en forestilling.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Bygge miniaturerekvisitter

  Bygge miniaturerekvisitter af en række forskellige materialer i samarbejde med designpersonalet for at skabe den passende rekvisit til produktionen.

Source: Sisyphus ODB