Profession konsulent for IKT-systemintegrering

Konsulenter for IKT-systemintegrering rådgiver om, at man samler forskellige systemer, så de kan fungere sammen i en organisation til muliggørelse af datadeling og reduktion af redundans.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

Færdigheder

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Bruge scriptprogrammering

  Anvende specialiserede IKT-værktøjer til at skabe computer-kode, der fortolkes af de tilsvarende run-time miljøer med henblik på at udvide applikationer og automatisere almindelige computeroperationer. Bruge programmeringssprog, der understøtter denne metode, såsom Unix Shells scripts, JavaScript, Python og Ruby.

 • Overvåge kvaliteten af IKT-systemer

  Sikre korrekte operationer, der er i fuld overensstemmelse med de specifikke behov og resultater med hensyn til udvikling, integration, sikkerhed og overordnet forvaltning af IKT-systemer.

 • Holde sig opdateret om de seneste løsninger til informationssystemer

  Indsamle de seneste oplysninger om eksisterende informationssystemer, som integrerer software og hardware samt netkomponenter.

 • Sikre korrekt dokumenthåndtering

  Sikre, at følge- og registreringsstandarder og regler for dokumentforvaltning følges, f.eks. sikre, at ændringer identificeres, at dokumenterne forbliver læsbare, og at forældede dokumenter ikke anvendes.

 • Anvende informationssikkerhedspolitikker

  Gennemføre politikker, metoder og bestemmelser vedrørende data- og informationssikkerhed for at respektere principperne om fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

 • Konsultere forretningskunder

  Kommunikere med kunder i en virksomhed eller et virksomhedsprojekt med henblik på at introducere nye idéer, få feedback og finde løsninger på problemer.

 • Optimere valg af IKT-løsning

  Vælge passende løsninger på IKT-området under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger.

 • Integrere systemkomponenter

  Udvælge og anvende integrationsteknikker og -redskaber til at planlægge og gennemføre integration af hardware- og softwaremoduler og komponenter i et system. Anvende særlige prøvningsteknikker for at sikre integritet under systemintegration.

 • Yde IKT-rådgivning

  Rådgive om passende løsninger på IKT-området ved at vælge alternativer og optimere afgørelser under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger for erhvervskunder.

 • Integrere IKT-data

  Kombinere data fra kilder med fælles syn på dette datasæt.

 • Definere integrationsstrategi

  Angive strategier for systemintegration, herunder tidsplan, de processer, der kræves for at kombinere komponenter i delsystemer og systemer, midler til, hvordan komponenter vil kunne kommunikere, samt de risici, der er forbundet med integrationen.

 • Administrere ændringer i et IKT-system

  Planlægge, gennemføre og overvåge systemændringer og -opgraderinger. Vedligeholde tidligere systemversioner. Om nødvendigt vende tilbage til en sikker ældre systemversion.

 • Overvåge systemets præstationer

  Måling af systemets pålidelighed og præstationer før, under og efter komponentintegration og under systemdrift og vedligeholdelse. Udvælge og anvende værktøjer og teknikker til overvågning af ydeevne, såsom særlig software.

 • Verificere formelle IKT-specifikationer

  Kontrollere, om den påtænkte algoritme eller det påtænkte system opfylder visse formelle krav.

Source: Sisyphus ODB