Profession kontraktforhandler i turistsektoren

Kontraktforhandlere i turistsektoren forhandler turismerelaterede kontrakter mellem rejsearrangører og udbydere af turisttjenesteydelser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Turistmarked

  Studiet af turistmarkedet på internationalt, regionalt og lokalt plan og i betragtning af turistdestinationerne på verdensplan.

 • Aftalelov

  De retlige principper, der gælder for skriftlige aftaler mellem parter vedrørende udveksling af varer eller tjenesteydelser, herunder kontraktlige forpligtelser og opsigelse.

Færdigheder

 • Vedligeholde kontraktoplysninger og dokumentation

  Ajourføre kontraktdokumenter og dokumentation ved regelmæssigt at gennemgå dem.

 • Overvåge leverandørpræstationer

  Administrere entreprenørens indsats og vurdere, om de opfylder den aftalte standard, og om nødvendigt korrigere manglende overholdelse.

 • Forhandle indkøb af turistservices og -produkter

  Opnå aftaler om turistprodukter og -tjenesteydelser ved at forhandle om omkostninger, rabatter, vilkår og mængder.

 • Udvikle turismeprodukter

  Udvikle og fremme turismeprodukter, -aktiviteter, -tjenester og pakkerejser.

 • Udføre lagerplanlægning

  Fastsætte de optimale mængder og tidsplaner for lagerbeholdningen for at bringe den i overensstemmelse med salgs- og produktionskapaciteten.

 • Håndtere følsomme personlige oplysninger

  Håndtere følsomme personoplysninger om kunder på en sikker og diskret måde.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Forhandle leverandøraftaler

  Nå frem til en aftale med leverandøren om tekniske krav, kvantitet, kvalitet, pris, betingelser, opbevaring, emballage, returnering og andre krav i forbindelse med indkøbs- og leveringsprocessen.

 • Administrere fordelingen af turistservices

  Føre tilsyn med fordelingen af lokaler, pladser og turisttjenester ved at forhandle med de involverede parter.

 • Styre målsætninger på mellemlang sigt

  Føre tilsyn på mellemlang sigt med budgetoverslag og afstemning hvert kvartal.

 • Hjælpe i forbindelse med retssager

  Yde bistand i forbindelse med forvaltning af retstvister, herunder indsamling og efterforskning af dokumenter.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Udvide leverandørnetværket

  Udvide viften af tjenester til kunder ved at søge muligheder og foreslå nye lokale tjenesteudbydere.

 • Håndtere tvister vedrørende kontrakter

  Føre tilsyn med problemer, der opstår mellem de parter, der er involveret i en kontrakt, og levere løsninger for at undgå retssager.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Forhandle priser

  Arrangere en aftale om prisen på varer eller tjenesteydelser, der ydes eller tilbydes.

 • Sikre kontraktophør og opfølgning

  Garantere overholdelse af alle kontraktlige og juridiske krav samt korrekt planlægge forlængelse eller fornyelse af kontrakten.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Udføre kontrol vedrørende kontraktopfyldelse

  Gennemføre en grundig kontrol af overholdelsen af kontrakter med sikring af korrekt og rettidig levering af varer og tjenesteydelser, kontrol af skrivefejl eller forsømte kreditter og rabatter samt iværksættelse af procedurer for inddrivelse af kontanter.

Source: Sisyphus ODB