Profession kontrollør inden for togtrafik

Kontrollører inden for togtrafik betjener signaler og sporskifter, der bidrager til at sikre, at togene kører sikkert og til tiden. De arbejder fra en signalpost med styring af togenes rækkefølge og bevægelser og garanterer sikkerheden til enhver tid. De er ansvarlige for at opretholde sikkerhedsstandarderne, når tog kører normalt, og også under uregelmæssige driftsforhold eller i nødsituationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Signalanlæg

  De forskellige typer signalanlæg, f.eks. ældre signalanlæg med håndtag og manuelt udstyr, LED-baserede panelsignalanlæg og integrerede elektroniske systemer.

 • Togruter

  Kende de vigtigste togruter og hurtigt søge efter relevante oplysninger for at kunne besvare kundespørgsmål. Rådgive om potentielle genveje og rejseruter.

 • Dele af signalanlæg

  Have viden om og en forståelse af de strukturer, der findes ud over jernbanespor, der er kendt som signalanlæg, centraltårne, signalhuse og signalkamre, hvorfra signaler, punkter og andet udstyr styres.

 • Moderne elsignalsystemer

  Forstå traditionelle og moderne signalsystemer; betjene jernbaners signalsystemer.

 • Togmekanik

  Besidde grundlæggende viden om den mekanik, der er involveret i tog, forstå de tekniske aspekter og deltage i drøftelser om relaterede emner med henblik på at løse problemerne i forbindelse med mekanikken.

Færdigheder

 • Betjene togsignaludstyr

  Betjene togsignaler til at vise, hvorvidt en lokomotivfører må køre videre; betjene lyssignaler eller bomme; styre togenes retning ved at stille sporskifter.

 • Betjene jernbanekommunikationssystemer

  Betjene jernbanekommunikationssystemer; give meddelelser over højttaleranlægget eller kommunikere med den centrale togadministration.

 • Teste jernbanesignaludstyr

  Afprøve signaludstyr (signallys og kommunikationsudstyr), der anvendes i jernbaner og toganlæg, såsom toginstrumentbrætlys, lys langs hvert spor, blinkende rødt signallys og/eller alarm ved hver passage.

 • Vedligeholde jernbanesignaludstyr

  Teste, betjene og vedligeholde jernbanesignaludstyr, såsom strømafbrydere og advarselsanordninger for jernbaneoverskæringer.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Administrere togkøreplan

  Forvalte køreplanen for togkørsel, der viser alle bevægelser på jernbanenettet. Forberede ankomst til og afgang for alle tog, mellemliggende destinationer og relevante passagesteder.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Skrive signalrapporter

  Skriv præcise meddelelser og rapporter om signaloperationer og sikkerhedsprocedurer. Føre journaler og registrere hændelser.

 • Reagere roligt i stressede situationer

  Reagere hurtigt, roligt og sikkert i uventede situationer, tilvejebringe en løsning, der afhjælper problemet eller mindsker dets indvirkning.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Føre tilsyn med daglige driftsplaner for tog

  Kontrollere den daglige togplan og føre tilsyn med drift af tog i et bestemt område; være opmærksom på eventuelle køreplansændringer eller hastighedsbegrænsninger og eventuelle stræknings- eller elnedbrud.

 • Administrere driftssikkerhed på tog

  Føre tilsyn med alle operationer i et defineret område som en del af et team, der forvalter driftssikkerheds- og togtjenester for et bestemt geografisk sted.

 • Betjene LED-baserede signalanlæg

  Arbejde med højteknologiske signalanlæg; signaloperatøren regulerer kontakter og trykker på knapper for at manipulere togtrafikken på strækninger op til 80 kilometer.

 • Betjene togintegreret elektronisk kontrolcenter

  Betjene integrerede elektroniske kontrolcentre, hvor signalapparater anvender moderne teknologiske styresystemer og udstyr til at kontrollere togets fremdrift over lange strækninger af jernbanesporet.

Source: Sisyphus ODB