Profession kontrolrumsoperatør - minedrift

Kontrolrumsoperatører (minedrift) udfører en række opgaver fra en mines kontrolrum. De overvåger processerne ved hjælp af elektroniske fremstillinger, der vises på skærme, instrumenter og lamper. Kontrolrumsoperatører foretager ændringer af variabler og kommunikerer med andre afdelinger for at sikre, at processerne fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. De træffer passende foranstaltninger i tilfælde af uregelmæssigheder eller nødsituationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Sundheds- og sikkerhedsfarer under jorden

  Regler og risici, der påvirker sundhed og sikkerhed ved arbejde under jorden. 

Færdigheder

 • Overvåge udstyr

  Overvågning af udstyr indebærer, at man holder øje med målere, visere eller skærme for at sikre, at maskinen fungerer.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Koordinere fjernkommunikation

  Direkte netværk og radiokommunikation mellem forskellige driftsenheder. Modtage og overføre yderligere radio- eller telebeskeder eller opkald. Disse kan omfatte meddelelser fra offentligheden eller alarmtjenester.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Koordinere kommunikation i nødsituationer under minedrift

  Lede og koordinerede kommunikationsprocedurer i nødsituationer. Instruere dem der ringer op på passende vis, og holde dem underrettet om alle redningsindsatser. Alarmere og udsende redningspersonale til alarmopkald og kritiske alarmer.

Source: Sisyphus ODB