Profession kontrolrumsoperatør på kemisk anlæg

Kontrolrumsoperatører på kemiske anlæg fjernovervåger og efterser produktionssystemerne under deres skift, indberetter alle uregelmæssigheder og hændelser ved hjælp af de krævede systemer. De betjener kontrolrumspaneler og sikrer sikkerheden for produktionsarbejdere og produktionsudstyr.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Reagere på nødsituationer i forbindelse med minedrift

  Reagere hurtigt på alarmopkald. Tilvejebringe passende bistand og lede det først ankomne nødberedskab til hændelsesstedet.

 • Udarbejde hændelsesrapporter

  Udfylde en hændelsesrapport efter en ulykke i virksomheden eller faciliteten, f.eks. en usædvanlig begivenhed, der har forårsaget arbejdsskade på en arbejdstager.

 • Kontrollere mindre vedligeholdelse

  Følge op på vedligeholdelse og reparationer, der skal udføres. Løse mindre problemer og videregive større problemer til den person, der er ansvarlig for vedligeholdelse.

 • Fjernstyre produktionsstrøm

  Fjernstyre produktionsstrømmen fra opstartsfasen til nedlukning af udstyr og systemer ved hjælp af kontrolpanelet.

 • Overvåge miljøparametre

  Kontrollere fremstillingsmaskiners indvirkning på miljøet, idet temperaturniveauer, vandkvalitet og luftforurening analyseres.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Overvåge planteproduktion

  Overvåge planteprocessernes udformning og effektivitet for at sikre de maksimale produktionsniveauer.

 • Rapportere om defekt udstyr eller farer

  Rapportere om farer og udstyr, der ikke fungerer, så hændelser håndteres hurtigt.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

Source: Sisyphus ODB