Profession kontrolrumsoperatør på kraftanlæg

Kontrolrumsoperatører på kraftanlæg er ansvarlige for sikker og korrekt drift af kraftværker, transformatorstationer og de dertil knyttede kontrolstrukturer. De reparerer og vedligeholder de involverede maskiner og udstyr for at sikre, at anlægget fungerer effektivt, og for at håndtere nødsituationer såsom strømafbrydelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Instrumentering af kraftværk

  Udstyr og instrumenter til overvågning og kontrol af processer i kraftværker. Dette kræver korrekt drift, kalibrering og regelmæssig vedligeholdelse.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Overvåge udstyr

  Overvågning af udstyr indebærer, at man holder øje med målere, visere eller skærme for at sikre, at maskinen fungerer.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Koordinere fjernkommunikation

  Direkte netværk og radiokommunikation mellem forskellige driftsenheder. Modtage og overføre yderligere radio- eller telebeskeder eller opkald. Disse kan omfatte meddelelser fra offentligheden eller alarmtjenester.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Tilpasse energidistributionsplaner

  Overvåge procedurer inden for energidistribution med henblik på at vurdere, om energiforsyningen skal øges eller reduceres, afhængigt af ændringer i efterspørgslen, og indarbejde disse ændringer i distributionsplanen. Sikre, at ændringer overholdes.

 • Reagere på driftsforstyrrelser på elnettet

  Iværksætte de strategier, der er indført for at reagere på nødsituationer, samt reagere på uforudsete problemer i forbindelse med produktion, transmission og distribution af elektricitet, som f.eks. strømafbrydelser, med henblik på hurtigt at løse problemet og vende tilbage til normal drift.

 • Overvåge elgeneratorer

  Overvåge driften af elektriske generatorer på kraftværker for at sikre funktionalitet og sikkerhed og identificere behov for reparation og vedligeholdelse.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Skrive produktionsrapporter

  Udarbejde og færdiggøre skifteholdsplaner og produktionsrapporter rettidigt.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Vedligeholde maskineri på kraftværk

  Vedligeholde og reparere maskineri og udstyr på kraftværk for at forebygge driftsproblemer og sikre, at alle maskiner fungerer tilfredsstillende

 • Fjernbetjene udstyr

  Anvende en fjernstyring til betjening af udstyret. Følge udstyret nøje under arbejdet, og bruge eventuelle sensorer eller kameraer til at styre dine handlinger.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Lukke sikring

  Synkronisere indgående produktionsanlæg med enheder, der allerede er i drift. Lukke afbryderen netop, når der er sammenfald mellem de to enhedstyper.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB