Profession kontrolrumsoperatør på olieraffinaderi

Kontrolrumsoperatører på olieraffinaderier udfører en række opgaver fra et olieraffinaderis kontrolrum. De overvåger processerne ved hjælp af elektroniske fremstillinger, der vises på skærme, instrumenter og lys. Kontrolrumsoperatører foretager ændringer af variabler og kommunikerer med andre afdelinger for at sikre, at processerne fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. De træffer passende foranstaltninger i tilfælde af uregelmæssigheder eller nødsituationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Råolie

  De forskellige facetter af olie: udvinding, forarbejdning, komponenter, anvendelser, miljøspørgsmål osv.

Færdigheder

 • Skrive produktionsrapporter

  Udarbejde og færdiggøre skifteholdsplaner og produktionsrapporter rettidigt.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Overvåge udstyr

  Overvågning af udstyr indebærer, at man holder øje med målere, visere eller skærme for at sikre, at maskinen fungerer.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Koordinere fjernkommunikation

  Direkte netværk og radiokommunikation mellem forskellige driftsenheder. Modtage og overføre yderligere radio- eller telebeskeder eller opkald. Disse kan omfatte meddelelser fra offentligheden eller alarmtjenester.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB