Profession koordinator af udendørsaktiviteter

Koordinatorer af udendørsaktiviteter tilrettelægger og forvalter arbejdsprogrammer og ressourcer (især personale) for at levere organisationens produkter og tjenester. De fører tilsyn med og leder personalet. De kan uddanne og udvikle personalet eller planlægge og forvalte denne proces gennem andre. De er meget opmærksomme på deres ansvar over for kunder, tekniske spørgsmål, miljøspørgsmål og sikkerhedsspørgsmål. Den rolle, som en aktiv udendørskoordinator/tilsynsførende spiller, er ofte "i felten", men der kan også være aspekter af ledelse og administration.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Indgå i dialog med udendørsgrupper

  Identificere udendørsaktiviteter, der er tilladt eller egnet til udendørs brug baseret på gruppens behov.

 • Give feedback om skiftende omstændigheder

  Reagere hensigtsmæssigt på skiftende omstændigheder i en aktivitetssession.

 • Håndtere feedback

  Give feedback til andre. Evaluere og reagere konstruktivt og professionelt på kritisk kommunikation fra kolleger og kunder.

 • Lede grupper udendørs

  Gennemføre udendørssessioner på en dynamisk og aktiv måde

 • Reagere hensigtsmæssigt på uventede hændelser udendørs

  Detektere og reagere på de ændrede betingelser og deres indvirkning på menneskers psykologi og adfærd.

 • Undersøge udendørsaktiviteter

  Beskrive og fortolke arbejdsstedets kultur, historie, naturlige og geografiske område. Beskrive og fortolke internationale betegnelser, som f.eks. specifikke beskyttede områder. Identificere og lokalisere oplysninger om aktivitetsudstyr.

 • Strukturere oplysninger

  Organisere oplysninger ved hjælp af systematiske metoder såsom mentale modeller og i overensstemmelse med givne standarder med henblik på at lette brugerinformationsbehandling og -forståelse med hensyn til de specifikke krav til og karakteristika ved de producerede medier.

 • Forvalte udendørsressourcer

  Erkende og relatere meteorologi til topografi; anvende princippet med ’ikke at efterlade spor’.

 • Kommunikere udendørs

  Kommunikere med deltagere på mere end et af EU-sprog; håndtere en krise ved at følge retningslinjer og anerkende betydningen af den rette adfærd i krisesituationer.

 • Planlægge selvstændigt arbejde

  Identificere de nødvendige opgaver og prioritere dem med henblik på at udvikle en individuel plan og udføre arbejdet selvstændigt og sikre, at kravene opfyldes.

 • Organisere udendørsaktiviteter

  Selvstændigt organisere grupper med henblik på udendørsaktiviteter og tilpasse dine metoder, så gruppen opmuntres og er motiveret

 • Overvåge brug af udendørsudstyr

  Overvåge brugen af udstyr. Erkende og afhjælpe utilstrækkelig eller uforsvarlig brug af udstyr.

 • Evaluere udendørsaktiviteter

  Identificere og indberette problemer og hændelser i henhold til nationale og lokale forordninger om sikkerhed for udendørsprogrammer.

 • Overvåge foranstaltninger udendørs

  Overvåge, demonstrere og forklare, hvordan udstyr skal anvendes i overensstemmelse med fremstillerens retningslinjer.

 • Implementere risikostyring for udendørsaktiviteter

  Udarbejde og demonstrere anvendelsen af ansvarlig og sikker praksis i den udendørs sektor.

 • Vurdere risici udendørs

  Udarbejde og gennemføre risikoanalyser.

Source: Sisyphus ODB