Profession koordinator af venteliste

Koordinatorer af ventelister sikrer den daglige forvaltning af ventelistetiden. De planlægger, hvornår operationsrum er til rådighed og indkalder patienter til operation. Koordinatorer af ventelister sikrer, at ressourcerne anvendes bedst muligt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Databeskyttelse

  Principper, etiske spørgsmål, regler og protokoller for databeskyttelse.

 • Forvaltning af sygejournaler

  Procedurerne for og betydningen af journalføring i et sundhedssystem, såsom hospitaler eller klinikker, de informationssystemer, der anvendes til at føre og bearbejde journaler, og hvordan der opnås maksimal nøjagtighed i journalerne.

Færdigheder

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Kommunikere via telefonen

  Holde kontakt via telefon ved at foretage og besvare opkald på en rettidig, professionel og høflig måde.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

 • Besvare patienters spørgsmål

  Besvare alle forespørgsler fra nuværende eller potentielle patienter og deres familier til en sundhedsinstitution på en venlig og professionel måde.

 • Sikre korrekt forvaltning af aftaler

  Etablere en egentlig procedure til forvaltning af aftaler, herunder politikker vedrørende aflysning og manglende fremmøde.

 • Bruge elektronisk patientjournalsystem

  Være i stand til at anvende særlig software til forvaltning af patientjournaler under overholdelse af passende adfærdskodekser.

 • Overvåge venteliste

  Overvåge listen over patienter, der venter på en operation eller en konsultation. Sørge for, at den er nøjagtig og fuldstændig.

 • Identificere patientjournaler

  Finde, hente og forelægge lægejournaler, som autoriseret sundhedspersonale har anmodet om.

Source: Sisyphus ODB