Profession kosmolog

Kosmologer fokuserer på studiet af universet som helhed, herunder dets oprindelse, evolution og endelige skæbne. De anvender værktøjer og videnskabelige instrumenter til at observere og undersøge andre galakser og astronomiske objekter, såsom stjerner, sorte huller, planeter og andre himmellegemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rumfartsteknik

  Den tekniske disciplin, der kombinerer forskellige teknologier og tekniske discipliner, såsom flyelektronik, materialelære og aerodynamik, med henblik på at designe, udvikle og fremstille luftfartøjer, rumfartøjer, missiler og satellitter.

 • Kvantemekanik

  Det forskningsfelt, der vedrører studiet af atomer og fotoner med henblik på kvantisering af disse partikler.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Astronomi

  Videnskabsfeltet, der vedrører studiet af fysik, kemi og dannelsen af himmelobjekter, såsom stjerner, kometer og måner. Det omfatter også studiet af fænomener, der indtræffer uden for jordens atmosfære, såsom solstorme, kosmisk baggrundsstråling og gammastråler.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Kvanteoptik

  Det fag inden for fysikken, der kombinerer kvanteteori og fysisk optik.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

Færdigheder

 • Analysere teleskopbilleder

  Undersøge billeder taget med teleskoper med henblik på at studere fænomener og emner uden for Jordens atmosfære.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Analysere videnskabelige data

  Indsamle og analysere videnskabelige data fra forskning. Fortolke disse data ud fra visse standarder og synspunkter for at kommentere dem.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Definere himmellegemer

  Analysere data og billeder for at beregne størrelse, form, lysstyrke og bevægelse af himmellegemer.

 • Udføre videnskabelig forskning i observatorium

  Udføre forskning i en bygning, der er udstyret til observation af naturfænomener, især i forbindelse med himmellegemer.

 • Observere himmellegemer

  Undersøge stjerners og planeters indbyrdes placeringer og bevægelser ved at ancende og fortolke data fra specialiseret software og publikationer som f.eks. ephemeris.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Designe videnskabeligt udstyr

  Designe nyt udstyr eller tilpasse eksisterende udstyr til forskere i forbindelse med indsamling og analyse af data og prøver.

 • Betjene teleskoper

  Opstille teleskoper og justere dem for at se efter fænomener og genstande uden for Jordens atmosfære.

Source: Sisyphus ODB