Profession kraftværksingeniør

Kraftværksingeniører udformer og udvikler systemer, der genererer elektricitet, og udvikler strategier til forbedring af de eksisterende elproduktionssystemer. De bestræber sig på at forene bæredygtige løsninger med effektive og økonomisk overkommelige løsninger. De beskæftiger sig med projekter, hvor der kræves forsyning af elektrisk energi.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

Færdigheder

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Designe elektricitetssystemer

  Bygge produktionsanlæg, distributionsstationer og -systemer samt transmissionslinjer for at få energi og ny teknologi, hvor det er nødvendigt. Brug højteknologisk udstyr, forskning, vedligeholdelse og reparation for at holde disse systemer i gang. Yderligere udformning og opstilling af plan for de bygninger, der skal opføres.

 • Flytte energiforbrug

  Klare en midlertidig lukning af elproduktionssystemer ved at flytte energibehovet. Målet er at begrænse strømafbrydelser for kunder, mens et bestemt problem identificeres og behandles.

 • Reagere på driftsforstyrrelser på elnettet

  Iværksætte de strategier, der er indført for at reagere på nødsituationer, samt reagere på uforudsete problemer i forbindelse med produktion, transmission og distribution af elektricitet, som f.eks. strømafbrydelser, med henblik på hurtigt at løse problemet og vende tilbage til normal drift.

 • Udvikle strategier for driftsforstyrrelser på elnettet

  Udvikle og gennemføre strategier, der sikrer, at der kan træffes hurtige og effektive foranstaltninger i tilfælde af en forstyrrelse i produktionen, transmissionen eller distributionen af elektricitet, som f.eks. en strømafbrydelse eller en pludselig stigning i efterspørgslen.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Sikre sikkerheden i forbindelse med elarbejde

  Overvåge og kontrollere operationer på et eltransmissions- og distributionssystem for at sikre, at større risici styres og forebygges, såsom risiko for elektrisk stød, skade på ejendom og udstyr og ustabil transmission eller distribution.

 • Sikre overholdelse af eldistributionsordning

  Overvåge driften af et elværk til distribution af elektricitet og distributionssystemer for elektricitet med henblik på at sikre, at distributionsmålene opfyldes, og at el-forsyningskravene opfyldes.

Source: Sisyphus ODB