Profession kranfører - produktionsanlæg

Kranførere (produktionsanlæg) betjener de grundlæggende teknologikraner under produktionsprocessen i den givne enhed ved at løfte og flytte ladninger (baller, containere, spande og andre faciliteter) med råmaterialer og andre materialer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Samarbejde med transportarbejdere

  Kommunikere og samarbejde med de relevante parter, der er involveret i transporten af varer.

 • Betjene kraner

  Betjene kraner til flytning, placering, løft eller nedsætning af maskiner, udstyr eller andre store genstande på forskellige steder.

 • Anvende forskellige løfteteknikker

  Bruge forskellige metoder til at løfte tunge genstande ved hjælp af en kran.

 • Betjene løfteudstyr

  Transportere tunge genstande ved hjælp af løfteudstyr, såsom kraner, gaffeltrucks mv.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Bestemme kranlast

  Beregne vægten af kranlaster; sammenligne vejeresultaterne med løftekapaciteten for at forhindre overbelastning og garantere sikkerheden.

 • Betjene håndgreb på jernbane

  Betjene mekaniske håndtag, der er monteret i signalbokse. Forstå forskellige anvendelser af håndtag, f.eks. sammenkobling eller signalmodtagelse; læse og forstå spordiagrammet og signalkortet, der er monteret over håndtagets ramme. Betjene manuelt betjente sammenkoblinger, strømstel, mekaniske, pneumatiske eller elektriske håndtag.

 • Håndtere gods

  Håndtere de mekaniske elementer ved lastning og losning af gods og lagre på sikker vis. Stuve og frigøre varer efter ordre.

 • Bestemme lastens tyngdepunkt

  Fastslå tyngdepunktet af lasten, der flyttes af en kran eller andet maskineri eller udstyr for at sikre en optimal og sikker flytning.

Source: Sisyphus ODB