Profession kreditanalytiker

Kreditanalytikere undersøger kreditansøgninger fra kunder og evaluerer, om ansøgningerne overholder de regler og retningslinjer, der gælder for den långivende institution. På grundlag af kreditanalyser giver de finansielle institutioner rådgivning om, hvorvidt kunderne er kreditværdige. De udfører opgaver som f.eks. indsamling af data om låneansøgeren, får yderligere oplysninger fra andre afdelinger eller institutioner og med angivelse af, hvilken form for aftaler finansieringsinstituttet bør nå med kreditansøgeren. Kreditanalytikere følger også op på kundernes kreditportefølje.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Insolvensret

  De retlige regler for manglende betaling af gæld, når den forfalder.

 • Finansiel teknik

  Området for finansieringsteori, der omfatter kombinationen af anvendt matematik, datalogi og finansiel teori med henblik på beregning og prognoser af forskellige finansielle variabler, lige fra kreditværdigheden hos en debitor til ydelsen af værdipapirer på aktiemarkedet.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Gældsklassificering

  De forskellige klassifikationer af gæld, såsom offentlig og offentligt garanteret gæld, private ikke-garanterede kreditter og indskud i centralbanker osv.

Færdigheder

 • Konsolidere regnskabsoplysninger

  Indsamle, revidere og samle finansielle oplysninger fra forskellige kilder eller afdelinger med henblik på at oprette et dokument med fælles finansielle konti eller planer.

 • Rådgive om kreditvurdering

  Dele din ekspertise i evalueringsprocessen, som vurderer debitors evne, det være sig en statslig institution eller en virksomhed, til at tilbagebetale sin gæld.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Analysere potentielle kunders kredithistorie

  Analysere potentielle kunders eller forretningspartneres betalingsevne og kredithistorie.

 • Vedligeholde kreditoversigter for klienter

  Oprette og vedligeholde klienters kreditoversigt med relevante transaktioner, støttende dokumenter og oplysninger om deres finansielle aktiviteter. Holde disse dokumenter opdaterede i tilfælde af analyser og videregivelse.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Føre fortegnelser over klienters gæld

  Opbevare en liste med fortegnelser over klienters gæld og ajourføre den regelmæssigt

 • Gennemføre gældsundersøgelser

  Anvende forskningsteknikker og sporingsstrategier til at identificere forfaldne betalinger og rette op på dem

 • Anvende kreditrisikopolitik

  Implementere virksomhedens politikker og procedurer for kreditrisikostyring. Virksomhedens kreditrisiko holdes permanent på et håndterbart niveau og træffer foranstaltninger til at undgå kreditsvigt.

Source: Sisyphus ODB