Profession kreditrådgiver

Kreditrådgivere tilbyder vejledning til kunder i forbindelse med kredittjenester. De vurderer kundens finansielle situation og gæld i forbindelse med kreditkort, lægeregninger og billån for at finde optimale kreditløsninger for kunderne og leverer også gældselimineringsplaner for at tilpasse deres finanser, hvis det er nødvendigt. De udarbejder kvalitative kreditanalyser og beslutningsmateriale i forhold til bestemte kunder i overensstemmelse med bankens kreditpolitik, sikrer kreditkvaliteten og følger op på kreditporteføljens resultater. Kreditrådgivere har også ekspertise inden for gældsforvaltning og kreditkonsolidering.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Insolvensret

  De retlige regler for manglende betaling af gæld, når den forfalder.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Finansielle produkter

  De forskellige typer instrumenter, der gælder for forvaltning af likviditet, der er tilgængelige på markedet, f.eks. aktier, obligationer, optioner eller fonde.

 • Gældssystemer

  De nødvendige processer for erhvervelse af varer eller tjenesteydelser før betaling, og når et beløb er skyldigt eller forsinket.

 • Kreditkontrolprocesser

  De forskellige teknikker og procedurer, der anvendes til at sikre, at der gives kredit til de egnede kunder, og at de betaler til tiden.  

Færdigheder

 • Føre fortegnelser over klienters gæld

  Opbevare en liste med fortegnelser over klienters gæld og ajourføre den regelmæssigt

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Vurdere debitors finansielle situation

  Vurdere den misligholdende parts økonomiske forhold ved at evaluere de personlige indtægter og udgifter og balancen, som omfatter værdien af huset, bankkonto, bil og andre aktiver.

 • Vedligeholde kreditoversigter for klienter

  Oprette og vedligeholde klienters kreditoversigt med relevante transaktioner, støttende dokumenter og oplysninger om deres finansielle aktiviteter. Holde disse dokumenter opdaterede i tilfælde af analyser og videregivelse.

 • Kontrollere kreditscore

  Analysere en persons kreditregistreringer, f.eks. kreditrapporter, som beskriver en persons kredithistorie, med henblik på at vurdere deres kreditværdighed og alle de risici, der ville være forbundet med at yde et lån.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Levere oplysninger om finansielle produkter

  Give kunden eller klienten oplysninger om finansielle produkter, det finansielle marked, forsikringer, lån eller andre former for finansielle data.

 • Undersøge kreditvurderinger

  Undersøge og søge oplysninger om kreditværdighed for selskaber og virksomheder, der stilles til rådighed af kreditoplysningsbureauer, med henblik på at fastslå sandsynligheden for, at debitor misligholder sine forpligtelser.

 • Analysere potentielle kunders kredithistorie

  Analysere potentielle kunders eller forretningspartneres betalingsevne og kredithistorie.

 • Hjælpe med finansiel beregning

  Give kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse sager eller beregninger.

 • Gennemføre gældsundersøgelser

  Anvende forskningsteknikker og sporingsstrategier til at identificere forfaldne betalinger og rette op på dem

 • Udarbejde kredittilbud

  Identificere klienters kreditbehov, deres finansielle situation og gældsproblemer. Identificere optimale kreditløsninger og tilbyde skræddersyede kredittjenester.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

Source: Sisyphus ODB