Profession kreditrisikoanalytiker

Kreditrisikoanalytikere håndterer individuelle kreditrisici og tager sig af forebyggelse af svig, virksomhedshandelsanalyse, analyse af juridiske dokumenter og anbefalinger vedrørende risikoniveauet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Risikostyring

  Processen med at identificere, vurdere og prioritere alle typer af risici, og hvor de kan komme fra f.eks. naturlige årsager, lovændringer eller usikkerhed i en given sammenhæng, og metoderne til effektivt at håndtere risici.

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

 • Regler vedrørende internationale handelstransaktioner

  Foruddefinerede kommercielle vilkår, der anvendes i internationale handelstransaktioner, som fastsætter klare opgaver, omkostninger og risici i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser.

 • Risikooverførsel

  De finansielle teknikker, der har til formål at undgå at skade en virksomhed økonomisk og i stedet beskytte virksomheden i dens drift. Det drejer sig om at overføre passiver og fordringer til tredjeparter, der har finansiel styrke, og som har specialiseret sig i bundtning og styring af risici.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

Færdigheder

 • Udarbejde risikorapporter

  Indsamle alle oplysninger, analysere variablerne og udarbejde rapporter, hvor de påviste risici i virksomheden eller projekterne analyseres, og mulige løsninger foreslås som modforanstaltninger mod risici.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Administrere teknikker til afbødning af valutarisiko

  Vurdere udenlandsk valuta og vurdere konverteringsrisici; indføre strategier for at minimere risici og teknikker til at beskytte mod udsving.

 • Forhindre svig

  Identificere og forebygge mistænkelig handelsaktivitet eller svigagtig adfærd.

 • Anvende kreditrisikopolitik

  Implementere virksomhedens politikker og procedurer for kreditrisikostyring. Virksomhedens kreditrisiko holdes permanent på et håndterbart niveau og træffer foranstaltninger til at undgå kreditsvigt.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Vurdere risikofaktorer

  Bestemme den indflydelse, som økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer spiller, og yderligere spørgsmål.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Levere visuel præsentation af data

  Skabe visuelle gengivelser af data, f.eks. skemaer eller diagrammer, for at gøre det lettere at forstå.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Anvende metoder til test af kreditstress

  Anvende flere vinkler og metoder til test af kreditstress. Fastlægge og analysere, hvilke reaktioner på forskellige finansielle situationer eller pludselige ændringer, der kan påvirke hele økonomien.

 • Inspicere data

  Analysere, transformere og modellere data med henblik på at opdage nyttige oplysninger og støtte beslutningstagning.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Forhandle salgsaftaler

  Nå til enighed mellem kommercielle partnere med fokus på vilkår og betingelser, specifikationer, leveringstid, pris osv.

 • Oprette risikokort

  Bruge datavisualiseringsværktøjer til at formidle specifikke finansielle risici og deres art og konsekvenser for en organisation.

 • Udarbejde statistiske prognoser

  Foretage en systematisk statistisk undersøgelse af data, der repræsenterer tidligere observerede reaktioner i systemet, herunder observationer af nyttige prædiktorer uden for systemet.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Udarbejde finansielle statistikker

  Gennemgå og analysere individuelle og virksomhedsspecifikke finansielle data med henblik på udarbejdelse af statistiske rapporter eller registreringer.

 • Analysere potentielle kunders kredithistorie

  Analysere potentielle kunders eller forretningspartneres betalingsevne og kredithistorie.

Source: Sisyphus ODB