Profession kriminalefterforsker

Kriminalefterforskere undersøger og behandler gerningsstederne og de beviser, som dér findes. De håndterer og beskytter bevismaterialet i overensstemmelse med regler og forskrifter, og isolerer gerningsstedet mod påvirkning udefra. De fotograferer gerningsstedet, sikrer bevismaterialet og udarbejder rapporter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Retsvidenskabelig efterretningsvirksomhed

  Procedurer og metoder til indsamling og analyse af retsvidenskabelig efterretningsvirksomhed og data til efterforskningsformål.

 • Beskyttelse af gerningssted

  De metoder, der anvendes til at bevare et gerningssted, således at dokumentation og oplysninger, der kan indsamles i forbindelse med en efterforskning, ikke påvirkes af udefrakommende faktorer.

Færdigheder

 • Begrænse adgangen til gerningssted

  Begrænse offentlighedens adgang til et gerningssted ved markering af grænser og sikring af, at myndighedsrepræsentanter informerer offentligheden om begrænsninger af adgangen samt reagere på potentielle forsøg på at krydse afgrænsningerne.

 • Dokumentere beviser

  Dokumentere alle de beviser, der findes på gerningsstedet, i forbindelse med en efterforskning, eller når de fremlægges under en høring, på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, for at sikre, at intet bevis lades ude af betragtning, og at fortegnelserne føres.

 • Undersøge gerningssteder

  Undersøge gerningssteder ved ankomsten for at sikre, at der ikke pilles ved dem, og foretage de indledende vurderinger og analyser af, hvad der kan have fundet sted, samt undersøge arten af de beviser, der findes.

 • Håndtere bevismateriale

  Håndtere bevismateriale af betydning for en sag på en måde, der er lovmedholdeligt, således at dets tilstand ikke påvirkes, og det sikres, at der ikke er blevet manipuleret med det, og at det er anvendeligt i sagen.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Fotografere gerningssteder

  Fotografere (mulige) gerningssteder på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, for at sikre, at alle de oplysninger, der er nødvendige for sagens videre behandling, indsamles og registreres.

Source: Sisyphus ODB