Profession kriminalreporter

Kriminalreportere efterforsker og skriver artikler om kriminelle begivenheder for aviser, blade, fjernsyn og andre medier. De fører samtaler og er tilhørere ved retsmøder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Strafferet

  Retsreglerne, forfatningerne og bestemmelserne for afstraffelse af lovovertrædere.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

 • Skriveteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Redaktionelle standarder

  Retningslinjerne for håndtering og indberetning af privatlivets fred, børn og død på grundlag af upartiskhed og andre standarder.

 • Interviewteknikker

  Teknikker til at få information ud af folk ved at stille de rette spørgsmål på den rigtige måde og få dem til at føle sig godt tilpas.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

Færdigheder

 • Deltage i redaktionsmøder

  Deltage i møder med andre redaktører og journalister for at drøfte mulige emner og fordele opgaverne og arbejdsbyrden.

 • Skrive efter en tidsfrist

  Planlægge og overholde stramme tidsfrister, navnlig for teater-, tv- og radioprojekter.

 • Interviewe personer

  Interviewere personer under en række forskellige omstændigheder.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Følge med i nyhederne

  Følge aktuelle begivenheder inden for politik, økonomi, samfund, kultur og idræt samt internationalt.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Følge adfærdskodeks for journalister

  Følge adfærdskodeks for journalister, f.eks. ytringsfrihed, ret til svar, at være objektiv, og andre regler.

 • Bruge specifikke skriveteknikker

  Bruge skriveteknikker afhængigt af typen af medier, genren og historien.

 • Registrere domstolsprocedurer

  Registrere alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt registrering under retsmøder, såsom de tilstedeværende, sagen, de fremlagte beviser, den idømte straf og andre vigtige spørgsmål, der blev rejst under retsmødet.

 • Evaluere skriftligt arbejde som svar på feedback

  Redigere og tilpasse arbejde som svar på bemærkninger fra kolleger og udgivere.

 • Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen

  Skabe kontakter for at sikre nyhedsstrømmen, f.eks. politi og beredskabstjenester, byråd, samfundsgrupper, sundhedsorganisationer, pressemedarbejdere fra forskellige organisationer, offentligheden osv.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Holde sig ajour med de sociale medier

  Holde sig opdateret med tendenser og mennesker på sociale medier såsom Facebook, Twitter og Instagram.

Source: Sisyphus ODB