Profession kriminolog

Kriminologer studerer vilkår for mennesker som f.eks. de sociale og psykologiske aspekter, der kan føre til, at de begår kriminelle handlinger. De observerer og analyserer forskellige faktorer, der spænder fra adfærdsmæssige betingelser til mistænktes sociale baggrund og miljø for at rådgive organisationer om forebyggelse af kriminalitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Antropologi

  Studiet af menneskers udvikling og adfærd.

 • Kriminologi

  Undersøgelse af kriminel adfærd, såsom årsager og art, konsekvenser samt kontrol- og forebyggelsesmetoder.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Sociologi

  Gruppens adfærd og dynamik, samfundsmæssige tendenser og påvirkninger, menneskers migration, etnisk oprindelse, kulturer og deres historie og oprindelse.

 • Strafferet

  Retsreglerne, forfatningerne og bestemmelserne for afstraffelse af lovovertrædere.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

Færdigheder

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Analysere juridiske beviser

  Analysere bevismateriale, f.eks. bevismateriale i straffesager, juridisk dokumentation vedrørende en sag eller anden dokumentation, der kan betragtes som bevismateriale, for at opnå et klart billede af sagen og nå frem til beslutninger.

 • Gennemgå forbrydelser

  Analysere handlinger begået af enkeltpersoner, som anses for at være ulovlige, med henblik på at afdække et mønster for handling, motiv og demografi.

 • Bruge databehandlingsteknikker

  Indsamle, behandle og analysere relevante data og oplysninger, opbevare og ajourføre data korrekt og repræsentere tal og data ved hjælp af grafik og statistiske diagrammer.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

Source: Sisyphus ODB