Profession kromatografitekniker

Kromatografiteknikere anvender relevante kromatografiteknikker (såsom gas-, væske- eller ionudvekslingsteknik) til at identificere og analysere prøver for kemiske forbindelser. De kalibrerer og vedligeholder kromatografianlægget og forbereder udstyr og opløsninger. Kromatografiteknikere kan også udvikle og anvende nye kromatografimetoder alt efter de prøver og kemiske forbindelser, der skal analyseres.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemiske produkter

  De udbudte kemiske produkter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Laboratoriebaserede videnskaber

  Laboratoriebaserede videnskaber som biologi, kemi, fysik, integreret videnskab eller avanceret laboratorievidenskab.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Højtryksvæskekromatografi

  Analytisk kemiteknik, der anvendes til at identificere og kvantificere bestanddelene i en blanding.

 • Gelpermeationskromatografi

  Polymeranalyseteknik, der adskiller analytter på grundlag af deres vægt.

Færdigheder

 • Følge laboratoriehåndbøger

  Følge laboratoriehåndbøger, dokumenter med fagudtryk, vendinger og diagrammer, som gør det muligt for en person med ansvar for kvalitetssikring let at læse og fortolke disse dokumenter.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Lede inspektion af kemiske processer

  Lede løbende inspektion af kemikalier og sørge for, at inspektionsresultaterne dokumenteres, at inspektionsprocedurerne er velskrevne, og at tjeklisterne ajourføres.

 • Arbejde med kemikalier

  Håndtere kemikalier og udvælge specifikke kemikalier til bestemte processer. Være opmærksom på, hvilke reaktioner der opstår, når de kombineres.

 • Udføre kemiske forsøg

  Udføre kemiske forsøg med henblik på at teste forskellige produkter og stoffer for at drage konklusioner med hensyn til produktets levedygtighed og replikabilitet.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Anvende væskekromatografi

  Anvendelse af viden om polymerkarakterisering og væskekromatografi i udviklingen af nye produkter.

 • Forbedre kemiske processer

  Indsamle data, der er nødvendige for at forbedre eller ændre kemiske processer. Udvikle nye industriprocesser, designe nye forarbejdningsanlæg/nyt udstyr eller ændre eksisterende processer.

 • Blande kemikalier

  Blande kemiske stoffer sikkert efter opskrift og med korrekt dosering.

 • Lede procedurer for test af kemikalier

  Forvalte de procedurer, der skal anvendes ved kemisk prøvning, ved at udforme dem og gennemføre test i overensstemmelse hermed.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Håndtere kemiske produkter til jord og planter

  Håndtering af kemiske produkter til jord og planter omfatter rensning af det udstyr, der anvendes til spredning og sprøjtning, blanding af kemikalier, forberedelse af pesticider og herbicider til sprøjtning, forberedelse af gødning til spredning.

 • Kontakte forskere

  Lytte, svare og oprette et system til kommunikation med videnskabsfolk for at ekstrapolere deres resultater og oplysninger til en række forskellige anvendelsesformål, herunder erhvervslivet.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Regulere kemiske reaktioner

  Regulere reaktionen ved at justere damp- og køleventiler, således at reaktionen ligger inden for de specificerede grænser for eksplosionsforebyggelse.

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

 • Overføre kemikalier

  Overføre den kemiske blanding fra blandingstanken til beholderen ved drejning på ventilerne.

 • Håndtere kemikalier

  Håndtere industrikemikalier sikkert; anvende dem effektivt og sikre, at der ikke sker skade på miljøet.

 • Overvåge status for kemisk proces

  Overvåge, at den kemiske proces overholder kravene, kontrollere alle indikatorer eller advarselssignaler, der gives af instrumenter såsom registreringsinstrumenter, flowmetre og panellygter.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Bruge kromatografisoftware

  Anvende kromatografisystemdatasoftwaren, som indsamler og analyserer resultaterne fra kromatografidetektorerne.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

Source: Sisyphus ODB