Profession kulturarrangør

Kulturarrangører er ansvarlige for det kunstneriske program for et forestillingssted (teatre, kulturcentre, koncertsale osv.) eller for midlertidige miljøer (festivaler). De følger den kunstneriske udvikling og opdukkende kunstnere, de holder kontakt med bookere og agenter for at opbygge et sammenhængende program og tilskynde til kunstnerisk skaben. Alt dette sker inden for rammerne af det kunstneriske og finansielle spillerum af den organisation, de er involveret i.   

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for virksomhedsledelse

  Principper for virksomhedsledelse såsom strategiplanlægning, metoder til effektiv produktion, koordinering af mennesker og ressourcer.

Færdigheder

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Administrere program for spillested

  Koordinere kunstnernes turneplan og tilgængelighed med sæsonkursusprogrammet og overholde fristerne.

 • Engagere kunstnerisk personale

  Søge efter og ansætte passende personale til kommende kunstneriske arrangementer og produktioner ved at rekruttere talentfulde og kompetente medarbejdere med henblik på at udføre kunstneriske projekter af høj kvalitet.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Udvælge kunstneriske produktioner

  Undersøge kunstneriske produktioner og udvælge dem, der kan indgå i programmet. Tage initiativ til kontakt med virksomheden eller agenten.

 • Promovere arrangement

  Skabe interesse for et arrangement ved at gennemføre promoverende tiltag som f.eks. at indrykke annoncer eller omdele foldere.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Overvåge programøkonomi

  Føre tilsyn med overvågningen af budgetterne for den enkelte produktion og finde så mange midler og sponsorer som nødvendigt for at bidrage til den økonomiske optimering af produktionen.

 • Koordinere kunstnerisk produktion

  Føre tilsyn med den løbende koordinering af produktionsopgaverne, således at organisationen er i overensstemmelse med de ønskede kunstneriske og forretningsmæssige politikker og med henblik på at præsentere produktioner med en ensartet identitet for offentligheden.

 • Udforme politik for kunstnerisk programplanlægning

  Formulere idéer, mulige planer og koncepter vedrørende den kunstneriske politik på mellemlang og kort sigt. Mere specifikt fokusere på sæsonprogrammeringen for at bidrage til udviklingen af en sammenhængende, højkvalitativ og realistisk politik for det kunstneriske arbejde.

 • Forhandle om kunstneriske produktioner

  Forhandle betingelserne for kunstproduktioner med de udvalgte virksomheder inden for de budgetmæssige rammer, der er udarbejdet af forretningsledelsen.

 • Programsætte kunstneriske produktioner

  Opstille en samlet sæsonplan. Opfylde alle krav med hensyn til ressourcer, budget og personale, både samlet og pr. produktion. Sikre overholdelse af grænserne for det personale, der kræves af virksomhedens ledelse.

Source: Sisyphus ODB