Profession kulturpolitisk medarbejder

Kulturpolitiske medarbejdere udvikler og gennemfører politikker med henblik på at forbedre og fremme kulturelle aktiviteter og arrangementer. De forvalter ressourcer og kommunikerer med offentligheden og medierne for at fremme interessen for kulturprogrammer og understrege deres betydning i et fællesskab.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kulturelle projekter

  Formål, organisation og forvaltning af kulturelle projekter og relaterede fundraisingtiltag.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Samarbejde med kulturpartnere

  Etablere og opretholde bæredygtige partnerskaber med kulturmyndigheder, sponsorer og andre kulturinstitutioner.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Etablere samarbejdsforhold

  Etablere en forbindelse mellem organisationer eller enkeltpersoner, der kan have gavn af at være i kontakt med hinanden for at fremme et varigt, positivt samarbejdsforhold mellem de to parter.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Etablere forbindelser i lokalsamfundet

  Etablere effektive og langvarige forbindelser med lokalsamfund, f.eks. ved at organisere særlige programmer for børnehaver, skoler, handicappede og ældre, øge bevidstheden og opnå anerkendelse fra lokalsamfundet til gengæld.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Levere strategier til forbedring

  Identificere de grundlæggende årsager til problemerne og fremsætte forslag til effektive og langsigtede løsninger.

 • Udvikle mediestrategi

  Udarbejdelse af en strategi for den type indhold, der skal leveres til målgrupperne, og hvilke medier der skal anvendes, idet der tages hensyn til målgruppen og til de medier, der vil blive anvendt til levering af indhold.

 • Etablere forbindelser til medierne

  Indtage en professionel holdning for at reagere effektivt på mediernes krav.

 • Udvikle kulturpolitikker

  Udvikle programmer, der har til formål at fremme kulturelle aktiviteter og kulturelt engagement i et lokalområde eller en nation, og som regulerer organisationen af kulturelle institutioner, faciliteter og arrangementer.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

Source: Sisyphus ODB