Profession kundecenteragent

Kundecenteragenter tager imod reservationer, udsender køretøjer og er ansvarlige for at koordinere chauffører, samtidig med at de opretholder kundekontakt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

Færdigheder

 • Sende meddelelser via radio- og telefonsystemer

  Være i besiddelse af kommunikationsfærdighederne til at sende meddelelser via et radio- og telefonsystem.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Betjene radiobaserede dispatchsystemer til taxier

  Betjene radiobaserede dispatchsystemer til taxakørsel.

 • Kontrollere taxiplaner

  Kontrollere planer og tidsskemaer for tilrettelæggelse af taxikørsel i byområder.

 • Fastsætte taxatakster

  Fastsætte taxatakster i henhold til bestillingen.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Matche køretøjer med ruter

  Matche køretøjstyper til transportruter, hvor der tages hensyn til driftsfrekvens, maksimal transporttid, det dækkede område og vejforhold.

 • Kommunikere via telefonen

  Holde kontakt via telefon ved at foretage og besvare opkald på en rettidig, professionel og høflig måde.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Bruge koder til at kommunikere med taxichauffører

  Anvende koder, når det er muligt, for at begrænse brugen af samtalesprog for at øge produktiviteten.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Overvåge førere

  Sikre, at førerne opfylder de retlige krav for at fungere, når frem til arbejdet på de fastlagte tidspunkter, ikke udviser tegn på alkohol- eller stofmisbrug og følger dagens ruteplan. Overvåge førerne for at sikre arbejdskvalitet og -effektivitet. Sikre, at den tid, der er brugt, og de tilbagelagte strækninger registreres.

 • Følge op på klager

  Følge op på klager eller ulykkesrapporter med henblik på at træffe passende foranstaltninger til løsning af problemer. Kontakte de relevante myndigheder eller interne medarbejdere for at finde løsninger i forskellige situationer.

 • Logføre taxitider

  Logge tidspunkt og nummer for hver taxi i forsendelsesskemaet, når de tjekker ind. Bruge matematiske og organisatoriske færdigheder til at overvåge taxiernes tid korrekt.

Source: Sisyphus ODB