Profession kundeservicemedarbejder

Kundeservicemedarbejdere behandler klager og er ansvarlige for at opretholde den samlede goodwill mellem en organisation og dens kunder. De forvalter data vedrørende kundetilfredshed og indberetter dem.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

Færdigheder

 • Udføre flere opgaver på samme tid

  Udføre flere opgaver på samme tid og være opmærksom på nøgleprioriteter.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Behandle kundeordrer

  Ekspedere ordrer afgivet af kunder. Modtage en ordre fra kunden og opstille en liste over krav, en arbejdsproces og en tidsramme. Udføre arbejdet som planlagt.

 • Behandle refusioner

  Løse kundehenvendelser om refusioner, ombytning af varer, tilbagebetalinger eller justeringer af fakturaer. Følge de organisatoriske retningslinjer i løbet af denne proces.

 • Garantere kundetilfredshed

  Håndtere kundeforventninger på en professionel måde og foregribe og imødekomme deres behov og ønsker. Tilbyde fleksibel kundeservice for at sikre kundetilfredshed og -loyalitet.

 • Fastlægge gebyrer for kundeservice

  Fastsætte priser og gebyrer for service som krævet af kunder; opkræve betalinger eller indskud; sørge for fakturering.

 • Udføre eskaleringsprocedure

  Vurdere de situationer, hvor der ikke kan findes en løsning, og sikre, at den bringes til det næste supportniveau.

 • Behandle ordresedler med kundeoplysninger

  Indhente, indtaste og behandle kunders navne, adresser og faktureringsoplysninger.

 • Give information

  Sikre kvalitet og korrekthed af de oplysninger, der gives, afhængigt af typen af publikum og kontekst.

 • Prioritere opgaver

  Tilrettelægge opgaver i henhold til deres prioritet.

 • Levere opfølgende ydelser til kunder

  Registrere, følge op på, løse og reagere på kundeanmodninger, klager og eftersalgsservice.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Analysere problemer for at finde muligheder

  Identificere og forudse problemer med henblik på at vælge et handlingsforløb, finde frem til passende løsninger eller endog identificere muligheder for yderligere udvikling.

 • Behandle data

  Indtaste oplysninger i et datalagrings- og dataudtrækningssystem via processer såsom scanning, manuel indtastning eller elektronisk dataoverførsel med henblik på at behandle store mængder data.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Implementere kundeopfølgning

  Gennemføre strategier, som sikrer, at der efter salget følges op på kundernes tilfredshed eller loyalitet over for ens produkt eller tjenesteydelse.

 • Opbevare fortegnelser om interaktion med kunder

  Registrering af oplysninger om henvendelser, kommentarer og klager fra kunder, samt hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Source: Sisyphus ODB