Profession kurator

Kuratorer organiserer og fremviser kunstværker og artefakter. De arbejder i og for museer, kunstgallerier, museer for videnskab og historie, biblioteker og arkiver og andre kulturinstitutioner. Generelt arbejder kuratorer inden for kunstneriske og kulturelle udstillingsområder og arrangementer af enhver art.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

 • Kunsthistoriske værdier

  De historiske og kunstneriske værdier, der indgår eksempler på i ens kunstgren.

 • Kulturelle projekter

  Formål, organisation og forvaltning af kulturelle projekter og relaterede fundraisingtiltag.

 • Kunstsamlinger

  Malerier, skulpturer, tryk, tegninger og andre værker, der danner samlinger i et museum og mulige nye samlinger, som er af interesse for et museum eller et kunstgalleri.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Praksis i kulturarvsråd

  Principper og tilgang til korrekt behandling af kulturarv inden for et projekt for ikke at skade, og om muligt forbedre, dens vilkår.

Færdigheder

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Evaluere kvaliteten af kunst

  Foretage en korrekt evaluering af kvaliteten af kunstgenstande, artefakter, fotografier og dokumenter.

 • Skabe nye koncepter

  Finde frem til nye koncepter.

 • Præsentere en udstilling

  Præsentere en udstilling og give uddannelsesmæssige forelæsninger på en forståelig måde, som er tiltrækkende for offentligheden.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Interagere med et publikum

  Formidle kunstarters kunstneriske værdier. Reagere på reaktioner fra dit publikum og inddrage dem.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Sørge for udstillingens sikkerhed

  Garantere sikkerheden af udstillingsmiljø og af artefakter ved at anvende sikkerhedsanordninger.

 • Give projektinformation om udstillinger

  Give oplysninger om forberedelse, gennemførelse og evaluering af udstillinger og andre kunstneriske projekter.

 • Coache medarbejdere

  Vedligeholde og forbedre medarbejdernes resultater ved at vejlede enkeltpersoner eller grupper i, hvordan man optimerer særlige metoder, færdigheder eller evner, ved hjælp af tilpassede coachingstile og -metoder. Vejlede nyansatte og bistå dem med at lære nye virksomhedssystemer.

 • Planlægge ressourcefordeling

  Planlægge fremtidige behov for forskellige ressourcer, f.eks. tid, penge og specifikke procesressourcer.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Arbejde på en organiseret måde

  Holde fokus på det pågældende projekt til enhver tid. Tilrettelægge, håndtere tid, planlægge, aftale møder og overholde tidsfrister.

 • Annoncere en kunstsamling

  Skrive kataloger, undersøge dokumenter, artikler, rapporter, politikker, standarder og projekttilskudsforslag.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Arbejde selvstændigt med udstillinger

  Arbejde selvstændigt med udvikling af en ramme for kunstneriske projekter såsom lokaliteter og arbejdsgange.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Organisere en udstilling

  Organisere og strukturere en udstilling på en strategisk måde, der gør kunstværkerne mere tilgængelige for offentligheden.

Source: Sisyphus ODB