Profession kurvertmaskineoperatør

Kurvertmaskineoperatører passer en maskine, som trækker papir ind og udfører den nødvendige arbejdsgang for at fremstille kuverter: skærer, folder og limer papiret, derefter påføres en svagere fødevaregodkendt lim på kuverten, så forbrugeren kan lime kuverten til.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Standarder for kuvertskæring

  Kvaliteten af skæringsresultater ved fremstilling af kuverter. Disse krav vedrører formen, renheden af udskæringer og minimums- eller maksimumshøjden af knive.

Færdigheder

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåge alle aspekter af papirkvalitet, f.eks. tykkelse, uigennemsigtighed og glathed efter specifikationer samt til viderebehandling eller efterbehandling.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Justere indstillinger for tilskæring af kuverter

  Sørge for, at der anvendes den rette rudetilskæring og lapstandard. Dette klargøres ved at gummiere modellen med en tør lap samt rudematerialet under overføringen. Justeres på grundlag af ruden, gummiet og lappens placering samt graden af ensartethed.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Løfte papirstakke

  Løfte og fylde af dynger af ark, sider, omslag på maskinbordet, så kanter flugter, og indføre materialet i maskinen.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Betjene kuvertmaskine

  Betjene en maskiner, der former almindelige kuverter og rudekuverter fra papirruller. Lægge en stak råemner i maskinen ved hjælp af en hejseanordning og føre papir gennem maskinen.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Sikre kuvertkvalitet

  Kontrollere, at kvaliteten af bukning, foldning og gummiering er korrekt for konvoluttens og klappens dimensioner, vinkelrethed og åbningsstørrelse ved at undersøge materialerne og maskinens produktionsmængde. Foretage justeringer af maskinens indstillinger, hvis det er nødvendigt.

Source: Sisyphus ODB