Profession kvalitetsansvarlig inden for akvakultur

Kvalitetsansvarlige inden for akvakultur udarbejder standarder og politikker for kvalitetskontrol af produktionen af vandlevende organismer. De tester og inspicerer bestanden efter HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points = fareanalyse og kritiske kontrolpunkter) og sikkerhedsreglerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forarbejdning af fisk og skaldyr

  Behandling af alle finnefisk, krebsdyr, bløddyr og andre former for vandlevende organismer (herunder blæksprutter, havskildpadder, gopler, søpølse og søpindsvin og rogn heraf), bortset fra fugle eller pattedyr, som er høstet til konsum.

 • Sporbarhed i fødevareindustrien

  Sporbarhedsforanstaltninger for at imødegå potentielle risici, der kan opstå i fødevarer og foder, for at sikre, at alle fødevarer er sikre for mennesker at spise.

 • Kvalitet af fiskeprodukter

  Faktorer, der påvirker fiskevarers kvalitet. F.eks. forskelle mellem arter, fiskeredskabers indvirkning og parasitters indflydelse på kvalitetsbevarelse.

 • Kvalitetsstandarder for akvakulturprodukter

  Kvalitetsordninger, Label Rouge, ISO-systemer, HACCP-procedurer, bio-/organisk status, sporbarhedsmærkning.

Færdigheder

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Rådgive om forsyningskæden for akvakulturprodukter

  Yde støtte og rådgivning inden for aktiviteter i forsyningskæden i forbindelse med akvakultur, f.eks. udformning af emballage og logistik.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Vurdere vandkvalitet i bure

  Analysere vandets kvalitet ved bl.a. at overvåge temperaturen og iltindholdet.

 • Implementere kvalitetsstyringssystemer

  Indføre kvalitetssystemer og -procedurer som f.eks. ISO-systemer.

 • Implementere sporbarhedssystemer

  Indføre sporingssystemer for forskellige vandlevende arter og ressourcer.

 • Udføre HACCP-inspektioner for akvatiske organismer

  Føre tilsyn med og inspicere slagtede organismer, der lever i vandet, for at afgøre, om de er i uforandret tilstand og derfor er berettiget til at bære inspektionsmærket. Kontrollere, at virksomheden følger kontrolplanen for testprocessen, hvoraf det fremgår, at ansatte i virksomheden skal sortere acceptable produkter og frasortere dem, der ikke kan accepteres.

 • Anvende risikostyringsprocesser

  Identificere risici og anvende en risikostyringsproces, f.eks. HACCP.

 • Udføre risikoanalyse for fødevarer

  Udføre risikoanalyse for fødevarer med henblik på at garantere fødevaresikkerheden.

 • Fastsætte mål for kvalitetssikring

  Definere mål og procedurer for kvalitetssikring og sørge for vedligeholdelse og løbende forbedringer ved at revidere mål, protokoller, varer, processer, udstyr og teknologier til kvalitetsstandarder.

 • Forbedre arbejdsaktiviteter

  Anbefale forbedringer af arbejdsaktiviteter

 • Inspicere akvakulturudstyr

  Inspicere akvakulturredskaber og -maskiner for at sikre, at de fungerer korrekt.

 • Sikre efterlevelse af akvakulturstandarder

  Sikre, at driften overholder standarderne for bæredygtig akvakultur.

Source: Sisyphus ODB