Profession kvalitetsansvarlig inden for bygge og anlæg

Kvalitetsansvarlige inden for bygge og anlæg sørger for, at kvaliteten af arbejdet er i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i kontrakten, såvel som lovgivningens minimumsstandarder. De fastlægger procedurer for kvalitetskontrol, udfører inspektioner og foreslår løsninger på kvalitetsmangler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Statistisk kvalitetskontrol

  Kvalitetskontrol ved prøveudtagning af det relevante antal enheder pr. parti for at opnå et statistisk signifikant resultat. Prøvetagning af materialerne og fastlæggelse af deres kvalitet, enten accept eller afvisning, eller klassificering heraf.

 • Byggematerialeindustri

  Leverandører, mærker og typer af produkter og varer, der er tilgængelige på markedet for byggematerialer.

 • Lovgivning om byggevarer

  Bestemmelser om kvalitetsstandarder for byggeprodukter i hele EU.

 • Fuldstændig kvalitetskontrol

  Den kvalitetskontrolfilosofi, der forventer, at hver del skal være af topkvalitet, uden tolerance for utilfredsstillende materialer og metoder. Tankegangen med at arbejde for at levere arbejde af bedste kvalitet uden kompromisser.

Færdigheder

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Kommunikere med eksterne laboratorier

  Kommunikere med eksterne analyselaboratorier med henblik på at forvalte den nødvendige eksterne testproces.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Tjekke forenelighed mellem materialer

  Sørge for, at materialerne er egnede til at blive anvendt sammen og kontrollere for forudsigelige interferenser.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Rådgive om byggematerialer

  Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Skrive specifikationer

  Forfatte dokumenter, hvor produktets eller tjenesteydelsens forventede egenskaber angives. Sørge for, at produktets eller tjenesteydelsens nødvendige egenskaber er dækket. Skabe en mere detaljeret balance i forhold til behovet for fleksibilitet.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

Source: Sisyphus ODB