Profession kvalitetsingeniør

Kvalitetsingeniører fastlægger kvalitetsstandarder for frembringelsen af produkter eller tjenesteydelser. De kontrollerer, at produkterne og tjenesteydelserne er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, og de koordinerer kvalitetsmæssige forbedringer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Testprocedurer

  Metoder til opnåelse af resultater inden for naturvidenskab eller teknik, f.eks. fysiske tests, kemiske forsøg eller statistiske test.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Finde muligheder for procesforbedringer

  Finde muligheder for forbedringer af driftsmæssige og finansielle resultater.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Udpege forbedrende foranstaltninger

  Realisere mulige forbedringer af processer for at øge produktiviteten, forbedre effektiviteten, forbedre kvaliteten og strømline procedurerne.

 • Støtte implementering af kvalitetsstyringssystemer

  Fremme indførelsen af nye forretningsprocesser, der kan bidrage til at opfylde kvalitetsstandarder, såsom forbedring af organisationsstrukturen eller udvikling af nye procedurer i tilfælde af defekter.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

 • Fastsætte mål for kvalitetssikring

  Definere mål og procedurer for kvalitetssikring og sørge for vedligeholdelse og løbende forbedringer ved at revidere mål, protokoller, varer, processer, udstyr og teknologier til kvalitetsstandarder.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Anbefale produktforbedringer

  Anbefale produktændringer og forbedringer af processen.

 • Definere kvalitetsstandarder

  I samarbejde med ledere og kvalitetseksperter definere et sæt kvalitetsstandarder for at sikre overholdelse af regler og hjælpe med at opfylde kundernes krav.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

Source: Sisyphus ODB