Profession kvalitetstekniker inden for kemisk produktion

Kvalitetsteknikere inden for kemisk produktion udfører inspektioner og præcisionsmålinger med henblik på at afprøve og sikre produkternes kvalitet ved hjælp af computerstyrede maskiner og systemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • God laboratoriepraksis

  Forskriftsmæssige krav og god laboratoriepraksis (GLP), der anvendes i den relevante produktionssektor.

 • God fremstillingspraksis

  Forskriftsmæssige krav og god fremstillingspraksis (GMP) i den relevante produktionssektor.

 • Tilladelser vedrørende kontrollerede stoffer

  De påkrævede lovmæssige krav og licenser i forbindelse med håndtering af kontrollerede stoffer.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

Færdigheder

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Overholde standardprocedurer

  Fastholde og følge operative standardprocedurer (SOP).

 • Bruge IKT-systemer

  Vælge og bruge IKT-systemer til en række komplekse opgaver for at opfylde en række forskellige behov.

 • Formidle testresultater til andre afdelinger

  Formidle oplysninger om testning, såsom testplaner, statistikker over stikprøver og testresultater til de relevante afdelinger.

 • Bruge udstyr til ikke-destruktive prøvninger

  Anvende specifikke ikke-destruktive prøvningsmetoder og -udstyr, der ikke forårsager skade på produktet, såsom røntgenstråler, ultralydstests, magnetisk partikelinspektion, industriel CT-scanning og andre, for at finde defekter i et fremstillet og repareret produkt.

 • Udføre produkttest

  Teste forarbejdede arbejdsemner eller produkter for grundlæggende fejl.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

Source: Sisyphus ODB