Profession kystvagt

Kystvagter afpatruljerer og overvåger af kyst- og havområder for at forebygge ulykker samt udføre eftersøgnings- og redningsaktioner i nødsituationer. De reagerer på alarmopkald, rådgiver om sikkerhedsprocedurer og forebygger ulykker og ulovlige aktiviteter på havet. Kystvagter undersøger skibsfartsaktiviteter og bistår i forbindelse med forureningsulykker og oversvømmelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Akutindsats

  Procedurer til præhospitalspleje i forbindelse med medicinske nødsituationer, såsom førstehjælp, genoplivning, juridiske og etiske spørgsmål, patientvurdering, traumatiske nødsituationer.

Færdigheder

 • Sikre, at loven finder anvendelse

  Sikre, at love overholdes og træffe de rigtige foranstaltninger, hvor de overtrædes for at sikre overholdelse af lovgivningen og opretholdelse af lov og orden.

 • Udvikle beredskabsplaner

  Udarbejde procedurer for specifikke foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en nødsituation, under hensyntagen til alle de risici og farer, der kan være forbundet med dem, og sikre, at planerne er i overensstemmelse med lovgivningen om sikkerhed og udgør den sikreste handlemåde.

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Yde førstehjælpsbehandling

  Reagere på medicinske eller traumatiske nødsituationer og pleje patienterne på en måde, der er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne, vurdere situationens juridiske og etiske aspekter og sørge for en passende præhospitalspleje.

 • Bistå i søredningsoperationer

  Yde bistand under redningsaktioner til søs.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Koordinere redningsmissioner

  Koordinere redningsmissioner i tilfælde af en katastrofe eller ulykke, sikre, at alle mulige metoder anvendes til at sørge for sikkerheden for de personer, der reddes, og at eftersøgningen er så effektiv og grundig som muligt.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

Source: Sisyphus ODB