Profession lånerådgiver

Lånerådgivere vurderer og godkender låneansøgninger for enkeltpersoner og virksomheder. De sikrer, at der gennemføres fuldstændige transaktioner mellem låneorganisationer, låntagere og sælgere. Lånerådgivere er specialister i lån til forbrugere, realkreditlån eller erhvervslån.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kreditkontrolprocesser

  De forskellige teknikker og procedurer, der anvendes til at sikre, at der gives kredit til de egnede kunder, og at de betaler til tiden.  

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

Færdigheder

 • Vedligeholde kreditoversigter for klienter

  Oprette og vedligeholde klienters kreditoversigt med relevante transaktioner, støttende dokumenter og oplysninger om deres finansielle aktiviteter. Holde disse dokumenter opdaterede i tilfælde af analyser og videregivelse.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Overvåge låneportefølje

  Kontrollere de løbende kredittilsagn med henblik på at påvise uregelmæssigheder i forbindelse med tidsplaner, refinansiering, godkendelsesgrænser osv. og identificere ukorrekte udbetalinger.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

 • Informere om renter

  Informere potentielle låntagere om den sats, til hvilken der betales kompensation for brug af aktiver, f.eks. lånte penge, til långiveren, og ved hvilken procentdel af lånet renterne indtræder.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Kontrollere kreditscore

  Analysere en persons kreditregistreringer, f.eks. kreditrapporter, som beskriver en persons kredithistorie, med henblik på at vurdere deres kreditværdighed og alle de risici, der ville være forbundet med at yde et lån.

 • Interviewe banklåntagere

  Gennemføre samtaler med personer, der anmoder om et banklån til forskellige formål. Stille spørgsmål med henblik på at afdække goodwill og de finansielle midler til at tilbagebetale lånet.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Undersøge kreditvurderinger

  Undersøge og søge oplysninger om kreditværdighed for selskaber og virksomheder, der stilles til rådighed af kreditoplysningsbureauer, med henblik på at fastslå sandsynligheden for, at debitor misligholder sine forpligtelser.

 • Træffe beslutning om låneansøgninger

  Tage hensyn til risikovurderingen og -analysen og foretage den endelige gennemgang af låneansøgningen med henblik på at godkende eller afvise lånet og iværksætte de nødvendige procedurer efter afgørelsen.

Source: Sisyphus ODB