Profession læge med ansvar for klinisk kodning

Læger med ansvar for klinisk kodning læser patienters journal. De analyserer og fortolker lægeerklæringer om sygdomme, skader og procedurer. Læger med ansvar for klinisk kodning konverterer disse oplysninger til sundhedsklassifikationskoder med henblik på beregning af behandlingsgodtgørelser, udarbejdelse af statistikker og overvågning af sundhedsydelsen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Klinisk kodning

  Matche kliniske konstateringer med standardkoder for sygdomme og behandlinger vha. et klassificeringssystem.

 • IKT-dokumenthåndtering

  Metode til sporing, håndtering og lagring af dokumenter på en systematisk og organiseret måde samt registrering af de versioner, der oprettes og ændres af bestemte brugere (historiksporing).

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

Færdigheder

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Gennemgå patientjournaler

  Vurdere og gennemgå relevante medicinske data for patienter, såsom røntgenbilleder, sygehistorie og laboratorierapporter.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Udføre klinisk kodning

  Korrekt registrere en patients specifikke sygdomme og behandlinger ved anvendelse af et system til klassificering af kliniske koder.

 • Bruge elektronisk patientjournalsystem

  Være i stand til at anvende særlig software til forvaltning af patientjournaler under overholdelse af passende adfærdskodekser.

Source: Sisyphus ODB