Profession lærer på politiskole

Lærere på politiskoler underviser nye elever og erfarne veteraner i den teori og praksis, der er nødvendig for at blive politibetjent. De afholder teoretiske forelæsninger om akademiske emner som f.eks. jura, nationale bestemmelser, samfundsrelationer og menneskelig diversitet. Lærere på politiskoler leverer også praktisk undervisning i fysisk træning, håndtering af skydevåben, førstehjælp, selvforsvarsteknikker og føring af køretøjer. De udarbejder og udvikler også undervisningsplaner og nye uddannelsesprogrammer, efterhånden som nye retshåndhævelsesrelaterede spørgsmål opstår. Lærerne overvåger de studerendes fremskridt, evaluerer dem individuelt og udarbejder resultatevalueringsrapporter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Retshåndhævelse

  De forskellige organisationer, der er involveret i retshåndhævelse, og de love og bestemmelser, der gælder for retshåndhævelsesprocedurer.

 • Lovlig magtanvendelse

  Kendetegnene ved magtanvendelse, som er en juridisk doktrin, der anvendes af politiet og hæren til at regulere voldshandlinger under interventioner. Magtanvendelse bruges til at finde en balance mellem sikkerhedsbehovene og de etiske hensyn til indtrængeres eller mistænktes rettigheder eller velvære.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Sørge for efterlevelse af våbenforskrifter

  Bruge forskellige typer skydevåben og andre våbentyper samt ammunition hertil, i overensstemmelse med lovkrav.

 • Overholde principperne for selvforsvar

  Overholde de principper, ifølge hvilke en person kun bør anvende så meget kraft, som kræves for at afværge et angreb. Brugen af dødbringende magtanvendelse er begrænset til situationer, hvor angriberne selv anvender dødbringende magt.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Undervise i retshåndhævelse

  Instruere studerende i teori og praksis om retshåndhævelse, især på kurser såsom forebyggelse af kriminalitet, efterforskning af kollisioner og havarier, uddannelse i brug af skydevåben med henblik på at hjælpe dem med at gøre karriere på dette område i fremtiden.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Sikre studerendes velfærd

  Sikre, at studerendes behov opfyldes på uddannelsessteder, og at alle læringsspørgsmål tages op, samt potentielle problemer uden for den uddannelsesmæssige kontekst.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Instruere offentligheden

  Give offentligheden instrukser i situationer, hvor de optræder på en måde, der ikke er i overensstemmelse med love og forskrifter, eller for at vejlede dem i unormale situationer.

 • Håndtere bevismateriale

  Håndtere bevismateriale af betydning for en sag på en måde, der er lovmedholdeligt, således at dets tilstand ikke påvirkes, og det sikres, at der ikke er blevet manipuleret med det, og at det er anvendeligt i sagen.

 • Yde førstehjælpsbehandling

  Reagere på medicinske eller traumatiske nødsituationer og pleje patienterne på en måde, der er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne, vurdere situationens juridiske og etiske aspekter og sørge for en passende præhospitalspleje.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Sikre, at loven finder anvendelse

  Sikre, at love overholdes og træffe de rigtige foranstaltninger, hvor de overtrædes for at sikre overholdelse af lovgivningen og opretholdelse af lov og orden.

Source: Sisyphus ODB