Profession lærer på søfartsskole

Lærere på søfartsskoler underviser enhver der fører et fartøj, dvs. en båd eller et skib, i erhvervsregi, f.eks. skippere og skibskaptajner, i hvordan de skal føre deres fartøj ad indre vandveje eller til havs i henhold til bestemmelserne. De underviser deres studerende i teori og teknikker til optimal lodsning, styring, navigering og vedligeholdelse af både eller skibe samt observerer og evaluerer de studerendes praksis. De fokuserer også på ikke-styringsrelaterede emner såsom kundeservice (i tilfælde af persontransport) og forordninger om sikkerhedsforanstaltninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Søtransportteknologi

  Have et kendskab til søtransportteknologi og holde sig ajour med de seneste resultater på området. Anvende denne viden i forbindelse med operationer og beslutningstagning om bord.

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

Færdigheder

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Skelne mellem forskellige skibstyper

  Genkende og angive navnene på forskelle typer fartøjer, der forekommer ofte i europæisk søtransport, forstå de forskellige egenskaber, konstruktionsdetaljer og lastkapaciteter for forskellige fartøjer.

 • Betjene søfartskommunikationssystemer

  Betjene ombordværende søfartskommunikationssystemer; kommunikere med andre skibe eller kontrolcentre i land f.eks. for at sende hastende beskeder angående sikkerhed; sende eller modtage alarmer mv.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Undervise i sejlads

  Undervise elever i teori og praksis inden for sejlads, mere specifikt på kurser som navigation på vandet, skibsknob, bjærgning og dokning.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Opdage unormale forhold om bord

  Identificere uregelmæssigheder om bord, evaluere dem og træffe passende foranstaltninger for at genetablere normal drift af skib. Kontrollere alle systemer (især sikkerhedssystemer) fungerer korrekt. Tilrettelægge handlinger, der skal træffes i tilfælde af et konstateret problem.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

Source: Sisyphus ODB