Profession lærer ved danseakademi

Lærere ved danseakademier uddanner studerende i specifik teori og, primært, praksisbaserede dansekurser på en specialiseret danseskole eller et konservatorium på et højere uddannelsesniveau. De giver teoretisk undervisning i brug af praktiske færdigheder og teknikker, som eleverne efterfølgende skal mestre inden for dans. Lærere ved danseakademier følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for dans gennem ofte praktiske opgaver, prøver og eksamener.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Dansestilenes historie

  Baggrund, historie og udvikling af de anvendte dansestile og -former, herunder aktuelle udtryk, nuværende praksis og leveringsmetoder i en valgt dansestil.

 • Udvikling i dansetraditioner

  Den tekniske udvikling af dans, stilistiske og æstetiske elementer i en dansetradition eller -stil og dens forbindelse til den tekniske udvikling af dans under hensyntagen til historiske, etnografiske, etnologiske, musikalske og sociologiske aspekter, der kan påvirke traditionen for eller genren af den valgte dansestil. Sociale skikke, beklædningsudvikling, eventuelle rekvisitter, der er til stede i udformningen af dansen.

Færdigheder

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Udvikle kursusplan

  Undersøge og udarbejde en oversigt over undervisningen og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i overensstemmelse med skolens regler og læringsmål.

 • Sammensætte kursusmateriale

  Skrive, vælge eller anbefale et pensum af undervisningsmateriale for de studerende, der er indskrevet på kurset.

 • Få de optrædendes kunstneriske potentiale frem

  Motivere dem til at tage imod udfordringer. Tilskynde til peerlæring. Skabe et miljø, hvor der eksperimenteres med forskellige metoder som f.eks. improvisation.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Udtrykke sig selv fysisk

  Udtrykke følelser og idéer gennem bevægelser, mimik og handlinger.

 • Inspirere dansere til at forbedre sig

  Inspirere din gruppe af deltagere på jeres møder ved at skabe forståelse for dans og skabe dans. Demonstrere dansebevægelser vedrørende en korrekt tilpasning af kroppen og anvende anatomisk viden i forhold til den dansestil, du leder.

 • Sørge for sikre arbejdsforhold inden for de udøvende kunstarter

  Kontrollere de tekniske aspekter af dit arbejdsområde, kostumer, rekvisitter osv. Eliminere potentielle farer på dit arbejdsområde eller forestilling. Aktivt gribe ind i tilfælde af ulykke eller sygdom.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Undervise i dans

  Instruere de studerende i teori og praksis for dans, rekreativt eller med henblik på at hjælpe dem med at gøre karriere inden for dette område. Levere korrigerende instruktioner, som støtter forskelle og lægger vægt på etiske adfærdskodekser ved berøring, intimsfære og passende pædagogiske metoder som et redskab til at fremhjælpe deltagerne.

 • Holde sig ajour med professionel dansepraksis

  Holde sig ajour med fremskridt inden for træning og anvende dem på din professionelle dansepraksis.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

Source: Sisyphus ODB