Profession lærer ved musikkonservatorium

Lærere ved musikkonservatorier uddanner studerende i specifik teori og primært praksisbaserede musikkurser på en specialiseret musikskole eller et konservatorium på et højere uddannelsesniveau, herunder musikinstrumenter og vokaluddannelse. De giver teoretisk undervisning i brug af praktiske færdigheder og teknikker, som eleverne efterfølgende skal mestre inden for musikken. Lærere ved musikkonservatorier følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for udøvelsen af musik gennem opgaver, prøver og eksamener.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Musikteori

  De indbyrdes forbundne begreber, der udgør den teoretiske baggrund for musik.

 • Noder

  De systemer, der anvendes til visuelt at repræsentere musik ved brug af skriftlige symboler, herunder gamle eller moderne musiksymboler.

 • Musikgenrer

  Forskellige musikalske stilarter, f.eks. blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Musikinstrumenter

  De forskellige musikinstrumenter, deres registre, klangfarve og mulige kombinationer.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

Færdigheder

 • Sammensætte kursusmateriale

  Skrive, vælge eller anbefale et pensum af undervisningsmateriale for de studerende, der er indskrevet på kurset.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Demonstrere teknisk kendskab til musikinstrumenter

  Demonstrere et passende grundlag for den tekniske funktion og terminologi for musikinstrumenter, som f.eks. stemme, klaver, guitar og perkussion.

 • Sørge for sikre arbejdsforhold inden for de udøvende kunstarter

  Kontrollere de tekniske aspekter af dit arbejdsområde, kostumer, rekvisitter osv. Eliminere potentielle farer på dit arbejdsområde eller forestilling. Aktivt gribe ind i tilfælde af ulykke eller sygdom.

 • Undervise i musik

  Instruere elever i musikteori og -praksis, hvad enten det er til fritidsbrug, som led i deres almene uddannelse, eller med det formål at hjælpe dem med at gøre karriere på dette område i fremtiden. Tilbyde korrektioner, samtidig med at de instrueres på kurser, som f.eks. musikhistorie, læsning af partiturer, og spiller et specialiseret musikinstrument (herunder vokal).

 • Spille musikinstrumenter

  Håndtere specialbyggede eller improviserede instrumenter til produktion af musiklyde.

 • Læse musikpartiturer

  Læse musikpartituet under prøver og liveoptræden.

 • Udvikle kursusplan

  Undersøge og udarbejde en oversigt over undervisningen og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i overensstemmelse med skolens regler og læringsmål.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

Source: Sisyphus ODB