Profession løgnedetektoranalytiker

Løgnedetektoranalytikere forbereder enkeltpersoner til løgnedetektortestning, udfører løgnedetektortesten og fortolker resultaterne. De er meget opmærksomme på detaljerne og bruger en række instrumenter til overvågning af åndedrættet, sved og kardiovaskulære reaktioner på spørgsmål, der behandles under processen. Løgnedetektoranalytikere udarbejder rapporter på grundlag af resultaterne og kan afgive forklaring i retssalen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Retsvidenskabelig efterretningsvirksomhed

  Procedurer og metoder til indsamling og analyse af retsvidenskabelig efterretningsvirksomhed og data til efterforskningsformål.

 • Psykofysiologi

  Studiet af forholdet mellem sindet og kroppen. Med andre ord studeres fysiske reaktioner på tanker og følelser.

Færdigheder

 • Vise tillid

  Udvise grader af modenhed ved fuldt ud at forstå ens egne kvaliteter og evner, som kan tjene som kilder til tillid i forskellige situationer.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Observere menneskers adfærd

  Gøre detaljerede notater under observation af, hvordan mennesker interagerer med og reagerer på hinanden, genstande, koncepter, idéer, tro og systemer med henblik på at afdække mønstre og tendenser.

 • Vurdere karakter

  Vurdere, hvordan en bestemt person vil reagere, verbalt eller fysisk, i en bestemt situation eller på en bestemt begivenhed.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Administrere test

  Udvikle, administrere og evaluere et bestemt sæt af test, der er relevante for dine aktiviteter eller for de personer, der skal gennemføre prøvningerne.

 • Sørge for professionel administration

  Arkivere og organisere professionelle administrationsdokumenter alsidigt, opbevare kundeoplysninger, udfylde blanketter eller logbøger og udarbejde dokumenter om et virksomhedsanliggender.

 • Analysere juridiske beviser

  Analysere bevismateriale, f.eks. bevismateriale i straffesager, juridisk dokumentation vedrørende en sag eller anden dokumentation, der kan betragtes som bevismateriale, for at opnå et klart billede af sagen og nå frem til beslutninger.

 • Bruge kriminalteknologi

  Gøre brug af specialiserede redskaber, der anvendes til kriminaltekniske undersøgelser.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Dokumentere interviews

  Optage, skrive og registrere svar og oplysninger, der er indsamlet under interview, med henblik på behandling og analyse ved brug af stenografi eller teknisk udstyr.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

Source: Sisyphus ODB