Profession laboratorietekniker inden for botanik

Laboratorieteknikere inden for botanik yder teknisk bistand til forskning og afprøvning af forskellige plantearter for at overvåge deres egenskaber såsom vækst og struktur. De indsamler og analyserer data ved hjælp af laboratorieudstyr, udarbejder rapporter og vedligeholder laboratorielagre. Laboratorieteknikere inden for botanik studerer også planter for at undersøge deres anvendelse inden for medicin, fødevarer og materialer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Botanik

  Taksonomi eller klassifikation af planteliv, fylogenese og evolution, anatomi og morfologi og fysiologi.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Plantearter

  Mangfoldigheden af planter, træer og buske og deres særlige kendetegn. 

 • Karakteristika ved planter

  Planters sorter, karakteristika og strukturelle og funktionelle kendetegn, afhængigt af deres habitat.

 • Laboratorieudstyr

  Værktøjer og udstyr, der anvendes af videnskabsfolk og andre videnskabelige fagfolk i et laboratorium.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

Færdigheder

 • Bruge laboratorieudstyr

  Korrekt anvende laboratorieudstyr, når der arbejdes i et laboratorium.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Bistå ved laboratoriedokumentation

  Bistå med at dokumentere laboratoriearbejdet, især under hensyntagen til politikker og standardiserede driftsprocedurer.

 • Analysere forsøgslaboratoriedata

  Analysere forsøgsdata og fortolke resultater med henblik på at udarbejde rapporter og resuméer af resultaterne

Source: Sisyphus ODB