Profession laboratorietekniker inden for læderproduktion

Laboratorieteknikere inden for læderproduktion udfører og rapporterer kemiske analyser og fysiske prøvninger af læder. De udfører og rapporterer også kemiske analyser af hjælpematerialer, emissioner fra miljøet og udledninger. De sikrer, at testene udføres i henhold til passende nationale, internationale eller kundestandarder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Læderkemitest

  En række test, der beskriver de kemiske egenskaber ved læder. De omfatter pH og indholdet af specifikke stoffer.

 • Kvalitetskontrolsystemer

  Forståelse af og erfaring med kvalitetssystemer til produktudvikling eller værktøjer såsom FMEA, DOE, PPAP og APQP.

 • Læderkemi

  Kemisk sammensætning og kemiske egenskaber ved skind/hud og kemikalier, der anvendes, og deres ændring under de forskellige garveriprocesser. Reaktioner mellem skind/hud eller halvfærdigt læder og kemiske produkter i de forskellige faser af processen og de faktorer, der påvirker resultaterne af reaktionerne og processen. Overvågning af kemiske forarbejdningsindikatorer og karakteristika for skind/huder/læder.

 • Læderteknologi

  Et emne, der omfatter traditionelle og avancerede teknikker til fremstilling af garvningsprocesser, herunder maskineri, serviceanlæg og andet støtteudstyr, som f.eks. bevægelige systemer eller doseringssystemer.

 • Karakteristika ved garvningskemikalier

  Kemiske hjælpestoffers sammensætning og fysisk-kemiske egenskaber anvendt i forskellige garvningsprocesser (garvestoffer, fedtvæsker, pigmenter, farvestoffer osv.)

 • Fysisk prøvning af læder

  En række test, der beskriver de fysiske egenskaber ved læder. De omfatter en analyse af egenskaberne for læderets ydeevne, såsom bøjnings-, friktions- og rivningsmodstand.

 • Teknikker til færdigbehandling af læder

  Udstyr, teknologier og teknikker til overfladebehandling og laminering af læder i henhold til produktspecifikationen. Emnerne omfatter klargøring af overflader, udstyrstyper, forberedelse af substrat, driftsovervågning og applikationer relateret til forskellige typer færdigbehandling, overfladebehandlingsmidler og færdige artikler.

 • Maskinfunktioner

  De anvendte maskiner og udstyr og navnlig egenskaber vedrørende funktion og kalibrering for at sikre overholdelse af kvalitets- og produktspecifikationer samt operatørens sikkerhed.

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved huder og skind

  Kvaliteten af huder og skind defineres ved organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kemiske egenskaber (dvs. fugt, læderhudens struktur, fedtprocent og kollagen). Alle hud- og skindtyper har specifikke fysiske og kemiske egenskaber, der har betydning for formen for garvning og den mest egnede endelige brug af læderet.

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved crust-læder

  De fysiske og kemiske egenskaber ved mellemprodukter af læder, der allerede har undergået garvning. Disse egenskaber varierer alt efter oprindelseslandet og tidligere fremstillingsprocesser.

Færdigheder

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Styre læderkvaliteten gennem hele produktionsprocessen

  Styre systemer for kundefokuseret tilrettelæggelse af læderproduktionsprocesser. Den anvender strategi, data og effektiv kommunikation til at integrere kvalitetstilgangen i virksomhedens kultur og aktiviteter og også til at nå organisationens mission og mål.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Finde fejl på råhuder

  Analysere, identificere og evaluere mulige fejl på rå huder/skind. Defekter kan være naturlige (f.eks. skader forårsaget af parasitter) forårsaget af dårlig praksis på bedriften, under transport, på slagteriet (f.eks. forkert flåning, mangler inden slagtning, forkert konservering) eller forårsaget under fremstillingsprocessen. Klassificeringen af huder og skind og opdelingen heraf i "sortimenter" er baseret på arten, omfanget og placeringen af fejl. Udvælgelsen er afgørende for, hvilken type forarbejdning der kan blive tale om, og dermed artikeltypen.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

Source: Sisyphus ODB