Profession laboratorietekniker inden for zoologi

Laboratorieteknikere inden for zoologi yder teknisk bistand til forskning og afprøvning af dyrearter ved hjælp af laboratorieudstyr. De yder støtte til forskning vedrørende dyr samt deres miljøer og økosystemer. De indsamler og analyserer data, udarbejder rapporter og vedligeholder laboratorielagre.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Laboratorieudstyr

  Værktøjer og udstyr, der anvendes af videnskabsfolk og andre videnskabelige fagfolk i et laboratorium.

 • Dyrebiologi

  Dyrs struktur, udvikling og klassifikation samt deres samspil med deres økosystemer.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

Færdigheder

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Vedligeholde laboratorieudstyr

  Rengøre laboratorieartikler af glas og andet udstyr efter brug og efterse det for skade eller korrosion for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Bistå ved laboratoriedokumentation

  Bistå med at dokumentere laboratoriearbejdet, især under hensyntagen til politikker og standardiserede driftsprocedurer.

 • Analysere forsøgslaboratoriedata

  Analysere forsøgsdata og fortolke resultater med henblik på at udarbejde rapporter og resuméer af resultaterne

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Bruge laboratorieudstyr

  Korrekt anvende laboratorieudstyr, når der arbejdes i et laboratorium.

Source: Sisyphus ODB