Profession ladningsinspektør på skib

Ladningsinspektører på skibe undersøger al bagage og fragt, der er opført på skibets manifest. De er ansvarlige for kontrol af lastens stand og kontrol af lastens dokumentation og overholdelse af regler og forskrifter. Ladningsinspektører på skibe analyserer fartøjernes muligheder, brændstofrummene, sikkerhedsudstyret og de specifikke tilladelser, der kræves.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

 • Nationale forskrifter for håndtering af fragt

  De nationale forskrifter for lastning og losning af gods i havne i det pågældende land.

 • Komponenter i et skibs manifest

  Have viden om de forskellige komponenter i skibets manifest, hvor der oplyses om gods, passagerer og besætning. Underbygge de skriftlige oplysninger med faktiske oplysninger.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Internationale forskrifter for håndtering af fragt

  De konventioner, retningslinjer og regler, der foreskriver lastning og losning af gods i internationale havne.

 • Fragttyper

  Skelner mellem forskellige typer fragt, f.eks. styrtgods, flydende bulklast og tunge materialer.

 • Forskrifter for farlig last

  Kende de mest udbredte reguleringsordninger for transport af farlige materialer. Kende specifikke rammebestemmelser som IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) for lufttransport eller International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) for transport af farlige materialer til havs.

Færdigheder

 • Lede inspektioner

  Lede inspektioner og tilhørende protokol, såsom præsentere inspektionsholdet, redegøre for formålet med inspektionen, gennemføre inspektionen, anmode om dokumenter, stille relevante spørgsmål og opretholde en høj grad af professionalisme i forbindelse med efterforskning af personer.

 • Anvende procedurer med henblik på at sikre, at fragt overholder toldforskrifterne

  Anvende de forskellige procedurer, der er nødvendige for at opfylde toldforpligtelserne ved transport af varer på tværs af grænserne og ankomst via havne/lufthavne eller ethvert andet logistikknudepunkt, såsom udarbejdelse af skriftlige toldangivelser. Anvende forskellige procedurer til forskellige typer varer og sikre, at shippingreglerne overholdes.

 • Inspicere fragt

  Inspicere, dokumentere og tage hånd om fragtforsendelser og bekræfte, at alt indhold er i overensstemmelse med nationale, internationale og lokale bestemmelser.

 • Håndtere fragtinspektionsudstyr

  Håndtere fragtinspektionsudstyr og værktøjer, f.eks. bordpladecentrifuger, dybdeindikatorer, notebook-computere, målebånd og vandprøvetagere.

 • Inspicere farligt gods i overensstemmelse med forskrifter

  Kontrollere og tage hensyn til bestemmelser om farligt eller skrøbeligt gods, f.eks. biomedicinsk affald, transplantationsorganer og blod. Gods kan blive nødt til at krydse de nationale grænser på sin vej til bestemmelsesstedet. Overholde lovgivningen om fragt for at undgå bøder for transportselskabet eller den organisation, der indledte forsendelsen.

 • Udarbejde godsforsendelsesrapporter

  Udarbejde og indsende godforsendelsesrapporter. Medtage detaljerede oplysninger om forsendelsesbetingelser og godhåndtering, rapporter eventuelle problemer.

 • Veje forsendelser

  Veje forsendelser og beregne maksimumsvægt og -dimensioner pr. pakke eller pr. vare for hver forsendelse.

 • Justere vægt til fragtkøretøjers lastkapacitet

  Tilpasse fragtvægten til godstransportkøretøjernes kapacitet. Føre tilsyn med den maksimale lastkapacitet for det pågældende køretøj og vægten af hver enkelt kasse i forsendelsen.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

Source: Sisyphus ODB