Profession lagerchef inden for råstofbranchen

Lagerchefer inden for råstofbranchen tilrettelægger og overvåger modtagelsen og lagringen af råmaterialer på lageret i overensstemmelse med de krævede betingelser. De følger lagerniveauet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved crust-læder

  De fysiske og kemiske egenskaber ved mellemprodukter af læder, der allerede har undergået garvning. Disse egenskaber varierer alt efter oprindelseslandet og tidligere fremstillingsprocesser.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved huder og skind

  Kvaliteten af huder og skind defineres ved organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kemiske egenskaber (dvs. fugt, læderhudens struktur, fedtprocent og kollagen). Alle hud- og skindtyper har specifikke fysiske og kemiske egenskaber, der har betydning for formen for garvning og den mest egnede endelige brug af læderet.

Færdigheder

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Administrere lagerarbejde

  Administrere lagerarbejde, f.eks. levering af ordrer og opretholdelse af lagerbeholdninger, styre sikkerhed og risikoforebyggelse i lageret, følge planer med henblik på maksimering af effektiviteten i forsyningskæden.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Indkøbe råvarer

  Forvalte logistik i forbindelse med indkøb af råmaterialer til garveriet for at sikre, at garveriet fungerer effektivt, og at kundernes krav opfyldes

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Føre fortegnelser over varer i produktionen

  Føre fortegnelse over varer, uanset om de er i begyndelsen (dvs. råmaterialer), i midten eller i slutningen af produktionsfasen (dvs. færdige produkter). Tælle varer og lagre dem til de efterfølgende produktions- og distributionsaktiviteter.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Finde fejl på råhuder

  Analysere, identificere og evaluere mulige fejl på rå huder/skind. Defekter kan være naturlige (f.eks. skader forårsaget af parasitter) forårsaget af dårlig praksis på bedriften, under transport, på slagteriet (f.eks. forkert flåning, mangler inden slagtning, forkert konservering) eller forårsaget under fremstillingsprocessen. Klassificeringen af huder og skind og opdelingen heraf i "sortimenter" er baseret på arten, omfanget og placeringen af fejl. Udvælgelsen er afgørende for, hvilken type forarbejdning der kan blive tale om, og dermed artikeltypen.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Arbejde i tekstilproduktionsteam

  Samarbejde harmonisk med kolleger i team inden for tekstil- og beklædningsindustrien.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Opretholde operationelle standarder

  Sikre fuld overholdelse af lovgivningen og reguleringen af spillereglerne. Sikre, at alle spillemedarbejdere og ledere regelmæssigt uddannes i teknisk kompetence og overholdelse af procedurer. Revidere og nå til enighed om forbedringer, hvor det er nødvendigt, med henblik på eventuelle revisioner inden for dit ansvarsområde. Sikre, at eventuelle aftalte ændringer af spilleprocedurer og -processer indføres fuldt ud. Forebygge tyveri og svig (eksternt og/eller internt personale) ved at gennemføre sikkerhedskontrolprocedurer. Udarbejde nøjagtige og rettidige resultatrapporter efter selskabets krav. Udvikle en planlægning af generationsskifte for alt personale, der beskæftiger sig med spil, og sikre, at der er tilstrækkeligt uddannede og autoriserede ledere til rådighed til at lede afdelingen. Aktivt søge og udnytte muligheder for personlig udvikling i virksomheden.

Source: Sisyphus ODB